[FS]Ship System II

[FS]Ship System II


#include

#pragma tabsize 0

//obje tanıtımları
new obje1;
new obje2;

//new obje7;
//new obje8;
//new obje9;
//new obje10;
//new obje11;
//new obje12;
//new obje13;
//new obje14;
//new obje15;
//new obje16;
//new obje17;
//new obje18;
//new obje19;
//new obje20;
//new obje21;
//new obje22;
////new obje23;
//new obje24;*//

public OnFilterScriptInit()

{

obje1 = CreateObject(8493,2947.69995117,-2064.10009766,15.80000019,0.00000000,0.00000000,177.75000000); //object(pirtshp01_lvs) (1)
obje2 = CreateObject(9159,2947.69995117,-2064.10009766,15.69999981,0.00000000,0.00000000,177.75000000); //object(pirtshp02_lvs) (1)

}

//Komutlar
public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
if (strcmp(“/basla”, cmdtext, true, 10) == 0)
{
MoveObject(obje1, 2947.69995117,-2064.10009766,15.80000019, 20, 0.00000000,0.00000000,177.75000000);
MoveObject(obje2, 2947.69995117,-2064.10009766,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,177.75000000);
return 1;
}

if (strcmp(“/basla2”, cmdtext, true, 10) == 0)
{
MoveObject(obje1, 2914.19995117,-2704.30004883,15.80000019, 20, 0.00000000,0.00000000,177.74780273);
MoveObject(obje2, 2914.19921875,-2704.29980469,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,177.74780273);

return 1;
}
if (strcmp(“/basla3”, cmdtext, true, 10) == 0)
{
MoveObject(obje1, 2914.19921875,-2704.29980469,15.80000019, 20, 0.00000000,0.00000000,97.49786377);
MoveObject(obje2, 2914.19921875,-2704.29980469,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,97.49786377);

return 1;
}
if (strcmp(“/basla4”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, 795.70001221,-2935.39990234,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,97.48718262);
MoveObject(obje2, 795.70001221,-2935.39990234,15.60000038, 20, 0.00000000,0.00000000,97.48718262);

return 1;
}

if (strcmp(“/basla5”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, 610.50000000,-2743.19921875,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,40.49267578);
MoveObject(obje2, 610.50000000,-2743.19921875,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,40.49267578);

return 1;
}
if (strcmp(“/basla6”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, 71.90000153,-2112.60009766,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,40.49011230);
MoveObject(obje2, 71.89941406,-2112.59960938,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,40.49011230);

return 1;
}
if (strcmp(“/basla7”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, 71.89941406,-2112.59960938,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,335.74011230);
MoveObject(obje2, 71.89941406,-2112.59960938,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,335.74011230);

return 1;
}
if (strcmp(“/basla8”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, 132.60000610,-1994.69995117,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,335.73669434);
MoveObject(obje2, 132.59960938,-1994.69921875,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,335.73669434);

return 1;
}
if (strcmp(“/basla9”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, 165.19999695,-1974.09997559,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,271.23669434);
MoveObject(obje2, 165.19921875,-1974.09960938,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,271.23596191);

return 1;
}
if (strcmp(“/basla10”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, 229.69999695,-1971.50000000,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,271.23596191);
MoveObject(obje2, 229.69921875,-1971.50000000,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,271.23596191);

return 1;
}
if (strcmp(“/basla11”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, 229.69921875,-1971.50000000,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,215.48596191);
MoveObject(obje2, 229.69921875,-1971.50000000,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,215.48583984);

return 1;
}

if (strcmp(“/basla12”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, 301.10000610,-2122.39990234,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,215.48583984);
MoveObject(obje2, 301.09960938,-2122.39941406,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,215.48583984);

return 1;
}
if (strcmp(“/basla13”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, 301.09960938,-2122.39941406,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,265.98583984);
MoveObject(obje2, 301.09960938,-2122.39941406,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,265.98449707);

return 1;
}
if (strcmp(“/basla14”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, 604.09997559,-2130.60009766,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,265.98449707);
MoveObject(obje2, 604.09960938,-2130.59960938,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,265.98449707);

return 1;
}

if (strcmp(“/basla15”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, 604.09960938,-2130.59960938,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,228.48449707);
MoveObject(obje2, 604.09960938,-2130.59960938,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,228.48266602);
return 1;
}

if (strcmp(“/basla16”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, 1163.90002441,-2827.89990234,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,228.48266602);
MoveObject(obje2, 1163.89941406,-2827.89941406,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,228.48266602);

return 1;
}

if (strcmp(“/basla17”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, 1163.89941406,-2827.89941406, 15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,264.23266602);
MoveObject(obje2, 1163.89941406,-2827.89941406, 15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,264.23217773);

return 1;
}

if (strcmp(“/basla18”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, 2942.39990234,-2837.00000000,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,264.23266602);
MoveObject(obje2, 2942.39941406,-2837.00000000,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,264.23217773);

return 1;
}

if (strcmp(“/basla19”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, 2942.39941406,-2837.00000000, 15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,353.98217773);
MoveObject(obje2, 2942.39941406,-2837.00000000, 15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,353.97949219);

return 1;
}

if (strcmp(“/basla20”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, 3021.00000000,-2005.30004883,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,353.97949219);
MoveObject(obje2, 3021.00000000,-2005.29980469,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,353.97949219);
return 1;
}

if (strcmp(“/basla21”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, 3021.00000000,-2005.29980469,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,123.47952271);
MoveObject(obje2, 3021.00000000,-2005.29980469,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,123.47537231);

return 1;
}

if (strcmp(“/basla22”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, 2967.50000000,-2027.30004883,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,123.47537231);
MoveObject(obje2, 2967.50000000,-2027.29980469,15.69999981, 20, 0.00000000,0.00000000,123.47534180);

return 1;
}
return 0;
}

//CREDITS:N20(Rapido/Cebo)

[FS] Ship System

[FS] Ship System


#include

#pragma tabsize 0

//obje tanıtımları
new obje1;
new obje2;
new obje3;
new obje4;
new obje5;
new obje6;
//new obje7;
//new obje8;
//new obje9;
//new obje10;
//new obje11;
//new obje12;
//new obje13;
//new obje14;
//new obje15;
//new obje16;
//new obje17;
//new obje18;
//new obje19;
//new obje20;
//new obje21;
//new obje22;
////new obje23;
//new obje24;*//

//Objeler
public OnPlayerConnect(playerid)
{
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5156, 2838.0391, -2423.8828, 10.9609, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5159, 2838.0313, -2371.9531, 7.2969, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5160, 2829.9531, -2479.5703, 5.2656, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5161, 2838.0234, -2358.4766, 21.3125, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5162, 2838.0391, -2423.8828, 10.9609, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5163, 2838.0391, -2532.7734, 17.0234, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5164, 2838.1406, -2447.8438, 15.7266, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5165, 2838.0313, -2520.1875, 18.4141, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5166, 2829.9531, -2479.5703, 5.2656, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5167, 2838.0313, -2371.9531, 7.2969, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5335, 2829.9531, -2479.5703, 5.2656, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5336, 2829.9531, -2479.5703, 5.2656, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5352, 2838.1953, -2488.6641, 29.3125, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5157, 2838.0391, -2532.7734, 17.0234, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5154, 2838.1406, -2447.8438, 15.7500, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3724, 2838.1953, -2488.6641, 29.3125, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5155, 2838.0234, -2358.4766, 21.3125, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3724, 2838.1953, -2407.1406, 29.3125, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5158, 2837.7734, -2334.4766, 11.9922, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 10793, -1604.0391, 22.7266, 35.5703, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 10794, -1550.8281, 75.9297, 7.0000, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 10795, -1552.4375, 74.3203, 17.0469, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 11329, -1552.4375, 74.3203, 17.0469, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 11330, -1604.0391, 22.7266, 35.5703, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 11331, -1550.8281, 75.9297, 7.0000, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 10141, -1421.6250, 1490.8594, 6.9688, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 10229, -1421.8750, 1489.4453, 5.8203, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 10230, -1421.6250, 1490.8594, 6.9688, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 10231, -1422.5391, 1489.3516, 8.4531, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 10228, -1411.9844, 1489.7188, 5.7891, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 10140, -1406.9063, 1489.8047, 7.1250, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 10227, -1376.7500, 1490.6328, 12.0234, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 10226, -1377.2344, 1491.6250, 6.2109, 0.25);
return 1;
}
public OnGameModeInit()
{
CreateObject(8572,2811.50000000,-2526.19995117,11.30000019,0.00000000,0.00000000,88.75000000); //object(vgssstairs02_lvs) (1)
CreateObject(3406,-1550.80004883,98.00000000,-0.50000000,0.00000000,0.00000000,45.00000000); //object(cxref_woodjetty) (1)
CreateObject(16082,2813.10009766,-2536.69995117,5.30000019,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(des_quarryplatform) (1)
return 1;
}
public OnFilterScriptInit()

{

obje1 = CreateObject(10230,2830.29980469,-2518.29980469,7.09999990,0.00000000,0.00000000,89.74731445); //object(freighter_sfe) (1)
obje2 = CreateObject(10229,2831.71997070,-2518.57006836,5.91199970,0.00000000,0.00000000,89.75000000); //object(freighter2b_sfe) (1)
obje3 = CreateObject(10140,2831.41894531,-2503.58593750,7.25999975,0.00000000,0.00000000,89.75000000); //object(freig2_intsfe) (1)
obje4 = CreateObject(10226,2829.76000977,-2473.89990234,6.30000019,0.00000000,0.00000000,89.75000000); //object(shipbits2_sfe) (1)
obje5 = CreateObject(10227,2830.80004883,-2473.39990234,12.13999939,0.00000000,0.00000000,89.75000000); //object(shipbits1_sfe) (1)
obje6 = CreateObject(10231,2831.80004883,-2519.19995117,8.42000198,0.00000000,0.00000000,89.75000000); //object(freightboxes) (1)

}

//Komutlar
public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
if (strcmp(“/basla”, cmdtext, true, 10) == 0)
{
MoveObject(obje1, 2830.29980469,-2518.29980469,7.09999990, 15);
MoveObject(obje2, 2831.71997070,-2518.57006836,5.91199970, 15);
MoveObject(obje3, 2831.41894531,-2503.58593750,7.25999975, 15);
MoveObject(obje4, 2829.76000977,-2473.89990234,6.30000019, 15);
MoveObject(obje5, 2830.80004883,-2473.39990234,12.13999939, 15);
MoveObject(obje6, 2831.80004883,-2519.19995117,8.42000198, 15);
return 1;
}

if (strcmp(“/basla2”, cmdtext, true, 10) == 0)
{
MoveObject(obje1, 2830.29980469,-3255.19995117,7.09999990, 30);
MoveObject(obje2, 2831.71972656,-3255.46948242,5.91199970, 30);
MoveObject(obje3, 2831.41894531,-3240.47802734,7.25999975, 30);
MoveObject(obje4, 2829.75976562,-3210.77783203,6.30000019, 30);
MoveObject(obje5, 2830.79980469,-3210.37792969,12.13999939, 30);
MoveObject(obje6, 2831.79980469,-3256.19995117,8.42000198, 30);
return 1;
}
if (strcmp(“/basla3”, cmdtext, true, 10) == 0)
{
MoveObject(obje1, 2830.29980469,-3255.19921875,7.09999990, 30, 0, 0 ,358.24731445313);
MoveObject(obje2, 2830.00000000,-3256.60009766,5.90000010, 30, 0, 0 ,358.24731445313);
MoveObject(obje3, 2844.97998047,-3256.69946289,7.25599957, 30, 0, 0 ,358.2421875);
MoveObject(obje4, 2874.69995117,-3255.80004883,6.09999990, 30, 0, 0 ,358.24731445313);
MoveObject(obje5, 2875.10009766,-3256.80004883,12.10000038, 30, 0, 0 ,358.24731445313);
MoveObject(obje6, 2829.30004883,-3256.69995117,8.39999962, 30, 0, 0 ,358.24731445313);
return 1;
}
if (strcmp(“/basla4”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, -3732.79980469,-3255.19921875,7.09999990, 30, 0, 0, 358.23669434);
MoveObject(obje2, -3733.09960938,-3256.59960938,5.90000010, 30, 0, 0, 358.23669434);
MoveObject(obje3, -3718.11816406,-3256.70117188,7.25799990, 30, 0, 0, 358.23669434);
MoveObject(obje4, -3688.39941406,-3255.79980469,6.09999990, 30, 0, 0, 358.23669434);
MoveObject(obje5, -3688.00000000,-3256.79980469,12.10000038, 30, 0, 0, 358.23669434);
MoveObject(obje6, -3733.76953125,-3256.69921875,8.39999962, 30, 0, 0, 358.23669434);
return 1;
}

if (strcmp(“/basla5”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, -3732.79980469,-3255.19921875,7.09999990, 30, 0.00000000,0.00000000,267.73669434);
MoveObject(obje2, -3734.19995117,-3254.89990234,5.90000010, 30, 0.00000000,0.00000000,267.73669434);
MoveObject(obje3, -3734.42993164,-3269.86499023,7.19999981, 30, 0.00000000,0.00000000,267.73669434);
MoveObject(obje4, -3733.80004883,-3299.60009766,6.19999981, 30, 0.00000000,0.00000000,267.73669434);
MoveObject(obje5, -3734.80004883,-3300.00000000,12.10000038, 30, 0.00000000,0.00000000,267.73669434);
MoveObject(obje6, -3734.30004883,-3254.19995117,8.39999962, 30, 0.00000000,0.00000000,267.73669434);
return 1;
}
if (strcmp(“/basla6”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, -3732.79980469,1792.19995117,7.09999990, 30, 0.00000000,0.00000000,267.73681641);
MoveObject(obje2, -3734.19921875,1792.19995117,5.90000010, 30, 0.00000000,0.00000000,267.73132324);
MoveObject(obje3, -3734.43310547,1777.52539062,7.25999832, 30, 0.00000000,0.00000000,267.73132324);
MoveObject(obje4, -3733.80004883,1747.80004883,5.90000010, 30, 0.00000000,0.00000000,267.73132324);
MoveObject(obje5, -3734.80004883,1747.40002441,12.10000038, 30, 0.00000000,0.00000000,267.73132324);
MoveObject(obje6, -3734.28002930,1793.16955566,8.39999962, 30, 0.00000000,0.00000000,267.73132324);
return 1;
}
if (strcmp(“/basla7”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, -3732.79980469,1792.19921875,7.09999990, 30, 0.00000000,0.00000000,179.73632812);
MoveObject(obje2, -3732.50000000,1793.59997559,5.90000010, 30, 0.00000000,0.00000000,179.73681641);
MoveObject(obje3, -3747.51293945,1793.32006836,7.22999907, 30, 0.00000000,0.00000000,179.73681641);
MoveObject(obje4, -3777.19995117,1791.69995117,6.09999990, 30, 0.00000000,0.00000000,179.73681641);
MoveObject(obje5, -3777.60107422,1792.63598633,12.10000038, 30, 0.00000000,0.00000000,179.73632812);
MoveObject(obje6, -3731.89990234,1793.69995117,8.39999962, 30, 0.00000000,0.00000000,179.73681641);
return 1;
}
if (strcmp(“/basla8”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, -1731.59960938,1665.79980469,7.09999990, 30, 0.00000000,0.00000000,178.22570801);
MoveObject(obje2, -1731.29980469,1667.19921875,5.80000019, 30, 0.00000000,0.00000000,178.22570801);
MoveObject(obje3, -1746.29882812,1667.30859375,7.25600004, 30, 0.00000000,0.00000000,178.22570801);
MoveObject(obje4, -1776.00000000,1666.40002441,6.30000019, 30, 0.00000000,0.00000000,178.23120117);
MoveObject(obje5, -1776.50000000,1667.40002441,12.10000038, 30, 0.00000000,0.00000000,178.23120117);
MoveObject(obje6, -1730.63928223,1667.27551270,8.39999962, 30, 0.00000000,0.00000000,178.23120117);
return 1;
}
if (strcmp(“/basla9”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, -1731.59960938,1665.79980469,7.09999990, 30, 0.00000000,0.00000000,131.73120117);
MoveObject(obje2, -1730.32006836,1666.59997559,5.80000019, 30, 0.00000000,0.00000000,131.73120117);
MoveObject(obje3, -1740.60986328,1677.48999023,7.19999981, 30, 0.00000000,0.00000000,131.73120117);
MoveObject(obje4, -1761.69995117,1698.40002441,6.09999990, 30, 0.00000000,0.00000000,131.73120117);
MoveObject(obje5, -1761.25000000,1699.40002441,12.10000038, 30, 0.00000000,0.00000000,131.73120117);
MoveObject(obje6, -1729.84399414,1666.09997559,8.39999962, 30, 0.00000000,0.00000000,131.73120117);
return 1;
}
if (strcmp(“/basla10”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, -1013.00000000,847.00000000,7.09999990, 30, 0.00000000,0.00000000,131.72607422);
MoveObject(obje2, -1011.79998779,847.79998779,5.90000010, 30, 0.00000000,0.00000000,131.72607422);
MoveObject(obje3, -1022.00701904,858.69201660,7.25499964, 30, 0.00000000,0.00000000,131.72607422);
MoveObject(obje4, -1043.09997559,879.59997559,6.00000000, 30, 0.00000000,0.00000000,131.72607422);
MoveObject(obje5, -1042.63000488,880.59997559,12.19999981, 30, 0.00000000,0.00000000,131.72607422);
MoveObject(obje6, -1011.28002930,847.32879639,8.57999992, 30, 0.00000000,0.00000000,131.72607422);
return 1;
}
if (strcmp(“/basla11”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, -1013.00000000,847.00000000,7.09999990, 30, 0.00000000,0.00000000,78.97604370);
MoveObject(obje2, -1011.64978027,846.50000000,5.90000010, 30, 0.00000000,0.00000000,78.97604370);
MoveObject(obje3, -1009.15002441,861.24798584,7.25299978, 30, 0.00000000,0.00000000,78.97604370);
MoveObject(obje4, -1005.29998779,890.79998779,6.09999990, 30, 0.00000000,0.00000000,78.97604370);
MoveObject(obje5, -1004.20001221,891.00000000,12.10000038, 30, 0.00000000,0.00000000,78.97604370);
MoveObject(obje6, -1011.70001221,845.80010986,8.56000042, 30, 0.00000000,0.00000000,78.97604370);
return 1;
}

if (strcmp(“/basla12”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, -1100.69995117,490.39999390,7.09999990, 30, 0.00000000,0.00000000,78.97604370);
MoveObject(obje2, -1099.33398438,490.00000000,5.90000010, 30, 0.00000000,0.00000000,78.97521973);
MoveObject(obje3, -1096.85339355,504.63769531,7.25299978, 30, 0.00000000,0.00000000,78.97521973);
MoveObject(obje4,-1093.00000000,534.09997559,6.19999981, 30, 0.00000000,0.00000000,78.97521973);
MoveObject(obje5, -1091.90002441,534.29998779,12.10000038, 30, 0.00000000,0.00000000,78.97521973);
MoveObject(obje6, -1099.38000488,489.22000122,8.39999962, 30, 0.00000000,0.00000000,78.97521973);
return 1;
}
if (strcmp(“/basla13”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, -1100.69921875,490.39941406,7.09999990, 30, 0.00000000,0.00000000,46.22521973);
MoveObject(obje2, -1099.80004883,489.29998779,5.90000010, 30, 0.00000000,0.00000000,46.22521973);
MoveObject(obje3, -1089.75500488,500.29827881,7.25600004, 30, 0.00000000,0.00000000,46.22521973);
MoveObject(obje4, -1070.50000000,523.00000000,6.30000019, 30, 0.00000000,0.00000000,46.22521973);
MoveObject(obje5, -1069.50000000,522.59997559,12.10000038, 30, 0.00000000,0.00000000,46.22521973);
MoveObject(obje6, -1100.19995117,488.73001099,8.39999962, 30, 0.00000000,0.00000000,46.22521973);
return 1;
}
if (strcmp(“/basla14”, cmdtext, true, 10) == 0)
{

MoveObject(obje1, -1522.19921875,105.79980469,7.09999990, 10, 0.00000000,0.00000000,46.21948242);
MoveObject(obje2, -1521.34960938,104.61914062,5.80000019, 10, 0.00000000,0.00000000,46.21948242);
MoveObject(obje3, -1511.25488281,115.69799805,7.25499964, 10, 0.00000000,0.00000000,46.22521973);
MoveObject(obje4, -1492.00000000,138.39999390,6.19999981, 10, 0.00000000,0.00000000,46.22497559);
MoveObject(obje5, -1491.00000000,138.00000000,12.10000038, 10, 0.00000000,0.00000000,46.22497559);
MoveObject(obje6, -1521.76000977,104.09999847,8.39999962, 10, 0.00000000,0.00000000,46.22521973);
return 1;
}
return 0;
}
//CREDITS:N20(Rapido/Cebo)&Pioneer

[MAP]Storage/Depo

[MAP]Storage/Depo


.map
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3689, 2430.5859, -2583.9453, 20.5234, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3690, 2430.5859, -2583.9453, 20.5234, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3688, 2387.8047, -2580.8672, 17.7891, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3686, 2464.3047, -2617.0156, 16.0469, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3744, 2391.8750, -2503.5078, 15.2188, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3758, 2368.1641, -2523.8672, 3.0391, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3769, 2464.1250, -2571.6328, 15.1641, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1226, 2410.9766, -2632.8750, 16.4688, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3753, 2368.1641, -2523.8672, 3.0391, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3621, 2387.8047, -2580.8672, 17.7891, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3574, 2391.8750, -2503.5078, 15.2188, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1635, 2430.5781, -2653.9453, 23.7188, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3627, 2464.3047, -2617.0156, 16.0469, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1226, 2450.0156, -2604.9297, 16.3594, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3625, 2464.1250, -2571.6328, 15.1641, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1226, 2450.0156, -2563.2188, 16.3594, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1226, 2450.0156, -2535.5703, 16.3594, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1226, 2435.8203, -2512.4844, 16.4688, 0.25);
CreateObject(7497, 2419.30005, -2557.30005, 17.20000, 0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateObject(3753, 2367.19995, -2625.30005, 3.30000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(7619, 2419.30005, -2557.30005, 17.10000, 0.00000, 0.00000, 179.99500);
CreateObject(11392, 2419.69922, -2556.50000, 12.70000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1451, 2432.00000, -2524.89990, 13.50000, 0.00000, 0.00000, 90.50000);
CreateObject(7832, 2419.30005, -2557.30005, 17.20000, 0.00000, 0.00000, 179.99500);
CreateObject(5244, 2448.00000, -2638.89990, 15.10000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(3567, 2377.89990, -2643.69995, 13.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(3573, 2419.19995, -2644.89990, 15.40000, 0.00000, 0.00000, 89.50000);
CreateObject(3378, 2393.80005, -2534.60010, 13.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(2974, 2404.69995, -2527.19995, 12.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(2974, 2404.69995, -2524.69995, 12.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(2973, 2392.00000, -2567.30005, 12.70000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(2973, 2394.34985, -2567.29980, 12.70000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(2973, 2396.69995, -2567.29980, 12.70000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(2973, 2401.69995, -2567.29980, 12.70000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(18260, 2392.69995, -2550.69995, 14.20000, 0.00000, 0.00000, 273.50000);
CreateObject(1685, 2418.69995, -2545.50000, 13.40000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1685, 2418.69995, -2545.50000, 14.90000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1685, 2420.50000, -2545.50000, 13.40000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1685, 2420.50000, -2545.50000, 14.90000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1685, 2422.19995, -2545.50000, 13.40000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1685, 2424.00000, -2545.50000, 13.40000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1685, 2425.80005, -2545.50000, 13.40000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1685, 2427.60010, -2545.50000, 13.40000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1685, 2424.00000, -2545.50000, 14.90000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1685, 2425.80005, -2545.50000, 14.90000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1685, 2427.60010, -2545.50000, 14.90000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1685, 2418.69995, -2545.39990, 16.40000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1685, 2424.10010, -2545.60010, 16.40000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1685, 2425.80005, -2545.60010, 16.40000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1685, 2427.60010, -2545.60010, 16.40000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(2567, 2413.89990, -2557.69995, 14.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(2567, 2408.69995, -2557.69995, 14.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(3630, 2422.50000, -2568.89990, 14.10000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(3761, 2413.50000, -2545.80005, 14.70000, 0.00000, 0.00000, 91.50000);
CreateObject(5261, 2420.00000, -2585.69995, 14.90000, 0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateObject(5261, 2429.50000, -2585.69995, 10.40000, 0.00000, 0.00000, 180.50000);
CreateObject(5269, 2416.69995, -2524.30005, 15.00000, 0.00000, 0.00000, 89.75000);
CreateObject(10576, 2396.39990, -2528.80005, 21.30000, 0.00000, 0.00000, 90.50000);
CreateObject(12859, 2407.30005, -2603.50000, 12.70000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(13025, 2381.80005, -2514.50000, 15.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(942, 2406.39990, -2585.69995, 15.10000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(942, 2406.39990, -2585.69995, 18.70000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(3627, 2443.32861, -2638.73535, 15.94380, 0.00000, 0.00000, 90.48350);

SHW|Yılbaşı [Prate Island-Christmas Edition] (texture edit

SHW >Yılbaşı [Prate Island-Christmas Edition]

 

bu çalışma gtatürk forumundan x_styler’e özel yapılmıştır.

this work special

[Map] N20xGarage

[Map] N20xGarage

 

rail system’s perfect

Moveobject commands:
(kapiac(gateopen), kapikapat(gateclose), rampaindir (rail down), rampakaldir (rail up)
/kapiac1
/kapikapat1
/kapiac2
/kapikapat2
/kapiac3
/kapikapat3
/kapiac4
/kapikapat4
/kapiac5
/kapikapat5
/kapiac6
/kapikapat6

/rampa6indir
/rampa6kaldir
/rampa5indir
/rampa5kaldir
/rampa4indir
/rampa4kaldir
/rampa3indir
/rampa3kaldir
/rampa2indir
/rampa2kaldir
/rampa1indir
/rampa1kaldir
/motorkaldir
/motorindir
/teknikindir
/teknikkaldir

moveobject codes
#include

#pragma tabsize 0
#define COLOR_YELLOW 0xFFFF00AA
#define FILTERSCRIPT
#if defined FILTERSCRIPT
new object1;
new object2;
new object3;
new object4;
new object5;
new object6;
new object7;
new object8;

new motor1;
new motor2;
new motor3;
new motor4;

new rampa1;
new rampa2;
new rampa3;
new rampa4;
new rampa5;
new rampa6;
new rampa7;
new rampa8;

new rampa12;
new rampa22;
new rampa32;
new rampa42;
new rampa52;
new rampa62;
new rampa72;
new rampa82;

new rampa13;
new rampa23;
new rampa33;
new rampa43;
new rampa53;
new rampa63;
new rampa73;
new rampa83;

new rampa14;
new rampa24;
new rampa34;
new rampa44;
new rampa54;
new rampa64;
new rampa74;
new rampa84;

new rampa15;
new rampa25;
new rampa35;
new rampa45;
new rampa55;
new rampa65;
new rampa75;
new rampa85;

new rampa16;
new rampa26;
new rampa36;
new rampa46;
new rampa56;
new rampa66;
new rampa76;
new rampa86;

new kapi1;
new kapi2;
new kapi3;
new kapi4;
new kapi5;
new kapi6;

public OnFilterScriptInit()
{
object1 = CreateObject(1698, 823.29999, -1181.80005, 18.1000, 0.00000, 0.00000, 178.74500);
object2 = CreateObject(1698, 823.22662, -1185.10352, 18.1000, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
object3 = CreateObject(1698, 820.72900, -1185.05432, 18.1000, 0.00000, 0.00000, 178.74500);
object4 = CreateObject(1698, 820.79993, -1181.75000, 18.1000, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
object5 = CreateObject(1698, 823.29980, -1181.79980, 18.1000, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
object6 = CreateObject(1698, 820.79980, -1181.75000, 18.1000, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
object7 = CreateObject(1698, 820.72852, -1185.05371, 18.1000, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
object8 = CreateObject(1698, 823.22980, -1185.05371, 18.1000, 0.00000, 179.99500, 178.74200);

motor1 = CreateObject(1698,877.4000200,-1169.1999500,16.6000000,0.0000000,0.0000000,267.9870000); //object(esc_step8) (8)
motor2 = CreateObject(1698,877.3994100,-1169.1992200,16.6000000,0.0000000,179.9950000,267.9840000); //object(esc_step8) (8)
motor3 = CreateObject(1250,876.7998000,-1168.9599600,15.7000000,0.0000000,180.2420000,178.7370000); //object(smashbarpost) (8)
motor4 = CreateObject(1250,878.5000000,-1169.0000000,15.7000000,0.0000000,180.2420000,178.7370000); //object(smashbarpost) (8)

rampa1 = CreateObject(1698, 851.16101, -1168.19922, 18.14620, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
rampa2 = CreateObject(1698, 851.11609, -1170.15662, 18.14620, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
rampa3 = CreateObject(1698, 853.05627, -1170.19971, 18.14620, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
rampa4 = CreateObject(1698, 853.09961, -1168.19922, 18.14620, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
rampa5 = CreateObject(1698, 851.11609, -1170.15662, 18.14620, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
rampa6 = CreateObject(1698, 853.05627, -1170.19971, 18.14620, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
rampa7 = CreateObject(1698, 853.09961, -1168.19922, 18.14620, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
rampa8 = CreateObject(1698, 851.16101, -1168.19922, 18.14620, 0.00000, 179.99500, 178.74200);

rampa12 = CreateObject(1698, 856.34003, -1168.26978, 18.14620, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
rampa22 = CreateObject(1698, 856.29950, -1170.26697, 18.14620, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
rampa32 = CreateObject(1698, 858.27039, -1170.31995, 18.14620, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
rampa42 = CreateObject(1698, 858.31506, -1168.26978, 18.14620, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
rampa52 = CreateObject(1698, 856.29950, -1170.26697, 18.14620, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
rampa62 = CreateObject(1698, 858.27039, -1170.31995, 18.14620, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
rampa72 = CreateObject(1698, 858.31512, -1168.26978, 18.14620, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
rampa82 = CreateObject(1698, 856.34003, -1168.26978, 18.14620, 0.00000, 179.99500, 178.74200);

rampa13 = CreateObject(1698, 861.40863, -1170.37085, 18.14620, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
rampa23 = CreateObject(1698, 861.44458, -1168.35742, 18.14620, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
rampa33 = CreateObject(1698, 863.33801, -1170.41455, 18.14620, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
rampa43 = CreateObject(1698, 863.38037, -1168.41296, 18.14620, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
rampa53 = CreateObject(1698, 861.40863, -1170.37085, 18.14620, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
rampa63 = CreateObject(1698, 863.33801, -1170.41455, 18.14620, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
rampa73 = CreateObject(1698, 861.44458, -1168.35742, 18.14620, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
rampa83 = CreateObject(1698, 863.38037, -1168.41296, 18.14620, 0.00000, 179.99500, 178.74200);

rampa14 = CreateObject(1698, 866.25513, -1170.46106, 18.14620, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
rampa24 = CreateObject(1698, 866.29840, -1168.50598, 18.14620, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
rampa34 = CreateObject(1698, 868.21130, -1170.48950, 18.14620, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
rampa44 = CreateObject(1698, 868.25037, -1168.57312, 18.14620, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
rampa54 = CreateObject(1698, 866.25513, -1170.46106, 18.14620, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
rampa64 = CreateObject(1698, 866.29840, -1168.50598, 18.14620, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
rampa74 = CreateObject(1698, 868.25043, -1168.57312, 18.14620, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
rampa84 = CreateObject(1698, 868.21130, -1170.48950, 18.14620, 0.00000, 179.99500, 178.74200);

rampa15 = CreateObject(1698,841.1197500,-1170.1599100,18.14620,0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
rampa25 = CreateObject(1698,842.9199800,-1170.1591800,18.14620,0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
rampa35 = CreateObject(1698,842.9619800,-1168.2150900,18.14620,0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
rampa45 = CreateObject(1698,841.1619300,-1168.2150900,18.14620,0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
rampa55 = CreateObject(1698,841.1191400,-1170.1591800,18.14620,0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
rampa65 = CreateObject(1698,842.9199200,-1170.1591800,18.14620,0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
rampa75 = CreateObject(1698,841.1611300,-1168.2148400,18.14620,0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
rampa85 = CreateObject(1698,842.9619100,-1168.2148400,18.14620,0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)

rampa16 = CreateObject(1698,847.9220000,-1170.1560100,18.14620,0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
rampa26 = CreateObject(1698,846.0999800,-1170.1552700,18.14620,0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
rampa36 = CreateObject(1698,847.9661900,-1168.2100800,18.14620,0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
rampa46 = CreateObject(1698,846.1449600,-1168.2100800,18.14620,0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
rampa56 = CreateObject(1698,846.0996100,-1170.1552700,18.14620,0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
rampa66 = CreateObject(1698,847.9218800,-1170.1552700,18.14620,0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
rampa76 = CreateObject(1698,847.9658200,-1168.2099600,18.14620,0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
rampa86 = CreateObject(1698,846.1445300,-1168.2099600,18.14620,0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)

kapi1 = CreateObject(2938, 871.28308, -1201.87280, 22.36990, 0.00000, 60.00000, 90.07620);
kapi2 = CreateObject(2938, 848.13348, -1204.17419, 18.55190, 0.00000, 0.00000, 89.77520);
kapi3 = CreateObject(2938, 825.05127, -1204.05005, 18.55190, 0.00000, 0.00000, 89.77520);
kapi4 = CreateObject(5422, 882.1705, -1184.58948, 17.96310, 0.20000, 0.00000, 359.9697);
kapi5 = CreateObject(5422, 882.06049, -1198.23901, 17.96314, 0.20000, 0.00000, 359.22961);
kapi6 = CreateObject(13028, 887.33002, -1181.13269, 17.87500, 0.00000, 0.00000, 270.03641);

print(“n*** Rapido Garage Map ***n”);
return 1;
}

public OnFilterScriptExit()
{
return 1;
}

#endif

public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
if (strcmp(cmdtext, “/teknikkaldir”, true)==0)
{
MoveObject(object1, 823.29999, -1181.80005, 15.90052, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74500);
MoveObject(object2, 823.22662, -1185.10352, 15.90052, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(object3, 820.72900, -1185.05432, 15.90052, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74500);
MoveObject(object4, 820.79993, -1181.75000, 15.90052, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(object5, 823.29980, -1181.79980, 15.90040, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(object6, 820.79980, -1181.75000, 15.90040, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(object7, 820.72852, -1185.05371, 15.90040, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(object8, 823.22980, -1185.05371, 15.90040, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Kaldirildi”);
return 1;
}
if (strcmp(cmdtext, “/teknikindir”, true)==0)
{
MoveObject(object1, 823.29999, -1181.80005, 18.1000, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74500);
MoveObject(object2, 823.22662, -1185.10352, 18.1000, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(object3, 820.72900, -1185.05432, 18.1000, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74500);
MoveObject(object4, 820.79993, -1181.75000, 18.1000, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);

MoveObject(object5, 823.29980, -1181.79980, 18.1000, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(object6, 820.79980, -1181.75000, 18.1000, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(object7, 820.72852, -1185.05371, 18.1000, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(object8, 823.22980, -1185.05371, 18.1000, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Indirildi”);
return 1;
}

//motorrampa
{
if (strcmp(cmdtext, “/motorkaldir”, true)==0)
{

MoveObject(motor1,877.4000200,-1169.1999500,16.6000000, 0.5, 0.0000000,0.0000000,267.9870000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(motor2,877.3994100,-1169.1992200,16.6000000,0.5, 0.0000000,179.9950000,267.9840000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(motor3,876.7998000,-1168.9599600,15.7000000, 0.5, 0.0000000,180.2420000,178.7370000); //object(smashbarpost) (8)
MoveObject(motor4,878.5000000,-1169.0000000,15.7000000, 0.5, 0.0000000,180.2420000,178.7370000); //object(smashbarpost) (8)

SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Kaldirildi”);
return 1;
}
if (strcmp(cmdtext, “/motorindir”, true)==0)
{
MoveObject(motor1,877.4000200,-1169.1999500,15.89999961853, 0.5, 0.0000000,0.0000000,267.9870000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(motor2,877.3994100,-1169.1992200,15.89999961853,0.5, 0.0000000,179.9950000,267.9840000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(motor3,876.7998000,-1168.9599600,15, 0.5, 0.0000000,180.2420000,178.7370000); //object(smashbarpost) (8)
MoveObject(motor4,878.5000000,-1169.0000000,15, 0.5, 0.0000000,180.2420000,178.7370000); //object(smashbarpost) (8)

SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Indirildi”);
return 1;
}

//rampa1
{
if (strcmp(cmdtext, “/rampa1kaldir”, true)==0)
{

MoveObject(rampa1, 851.16101, -1168.19922, 18.14620, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa2, 851.11609, -1170.15662, 18.14620, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa3, 853.05627, -1170.19971, 18.14620, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa4, 853.09961, -1168.19922, 18.14620, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa5, 851.11609, -1170.15662, 18.14620, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa6, 853.05627, -1170.19971, 18.14620, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa7, 853.09961, -1168.19922, 18.14620, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa8, 851.16101, -1168.19922, 18.14620, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Kaldirildi”);
return 1;
}
if (strcmp(cmdtext, “/rampa1indir”, true)==0)
{
MoveObject(rampa1, 851.16101, -1168.19922, 15.8971, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa2, 851.11609, -1170.15662, 15.8971, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa3, 853.05627, -1170.19971, 15.8971, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa4, 853.09961, -1168.19922, 15.8971, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa5, 851.11609, -1170.15662, 15.8971, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa6, 853.05627, -1170.19971, 15.8971, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa7, 853.09961, -1168.19922, 15.8971, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa8, 851.16101, -1168.19922, 15.8971, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);

SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Indirildi”);
return 1;
}

//rampa2

if (strcmp(cmdtext, “/rampa2kaldir”, true)==0)
{

MoveObject(rampa12, 856.34003, -1168.26978, 18.14620, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa22, 856.29950, -1170.26697, 18.14620, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa32, 858.27039, -1170.31995, 18.14620, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa42, 858.31506, -1168.26978, 18.14620, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa52, 856.29950, -1170.26697, 18.14620, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa62, 858.27039, -1170.31995, 18.14620, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa72, 858.31512, -1168.26978, 18.14620, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa82, 856.34003, -1168.26978, 18.14620, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);

SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Kaldirildi”);
return 1;
}
if (strcmp(cmdtext, “/rampa2indir”, true)==0)
{

MoveObject(rampa12, 856.34003, -1168.26978, 15.8971, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa22, 856.29950, -1170.26697, 15.8971, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa32, 858.27039, -1170.31995, 15.8971, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa42, 858.31506, -1168.26978, 15.8971, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa52, 856.29950, -1170.26697, 15.8971, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa62, 858.27039, -1170.31995, 15.8971, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa72, 858.31512, -1168.26978, 15.8971, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa82, 856.34003, -1168.26978, 15.8971, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);

SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Indirildi”);
return 1;
}
////rampa3

if (strcmp(cmdtext, “/rampa3kaldir”, true)==0)
{

MoveObject(rampa13, 861.40863, -1170.37085, 18.14620, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa23, 861.44458, -1168.35742, 18.14620, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa33, 863.33801, -1170.41455, 18.14620, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa43, 863.38037, -1168.41296, 18.14620, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa53, 861.40863, -1170.37085, 18.14620, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa63, 863.33801, -1170.41455, 18.14620, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa73, 861.44458, -1168.35742, 18.14620, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa83, 863.38037, -1168.41296, 18.14620, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);

SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Kaldirildi”);
return 1;
}
if (strcmp(cmdtext, “/rampa3indir”, true)==0)
{
MoveObject(rampa13, 861.40863, -1170.37085, 15.8971, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa23, 861.44458, -1168.35742, 15.8971, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa33, 863.33801, -1170.41455, 15.8971, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa43, 863.38037, -1168.41296, 15.8971, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa53, 861.40863, -1170.37085, 15.8971, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa63, 863.33801, -1170.41455, 15.8971, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa73, 861.44458, -1168.35742, 15.8971, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa83, 863.38037, -1168.41296, 15.8971, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);

SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Indirildi”);
return 1;
}

///rampa4
if (strcmp(cmdtext, “/rampa4kaldir”, true)==0)
{

MoveObject(rampa14, 866.25513, -1170.46106, 18.14620, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa24, 866.29840, -1168.50598, 18.14620, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa34, 868.21130, -1170.48950, 18.14620, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa44, 868.25037, -1168.57312, 18.14620, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa54, 866.25513, -1170.46106, 18.14620, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa64, 866.29840, -1168.50598, 18.14620, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa74, 868.25043, -1168.57312, 18.14620, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa84, 868.21130, -1170.48950, 18.14620, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);

SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Kaldirildi”);
return 1;
}
if (strcmp(cmdtext, “/rampa4indir”, true)==0)
{
MoveObject(rampa14, 866.25513, -1170.46106, 15.8971, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa24, 866.29840, -1168.50598, 15.8971, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa34, 868.21130, -1170.48950, 15.8971, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa44, 868.25037, -1168.57312, 15.8971, 0.5, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
MoveObject(rampa54, 866.25513, -1170.46106, 15.8971, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa64, 866.29840, -1168.50598, 15.8971, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa74, 868.25043, -1168.57312, 15.8971, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
MoveObject(rampa84, 868.21130, -1170.48950, 15.8971, 0.5, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Indirildi”);
return 1;
}

///rampa5

if (strcmp(cmdtext, “/rampa5kaldir”, true)==0)
{

MoveObject(rampa15,841.1197500,-1170.1599100,18.14620, 0.5, 0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa25,842.9199800,-1170.1591800,18.14620,0.5, 0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa35,842.9619800,-1168.2150900,18.14620,0.5, 0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa45,841.1619300,-1168.2150900,18.14620,0.5, 0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa55,841.1191400,-1170.1591800,18.14620,0.5, 0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa65,842.9199200,-1170.1591800,18.14620,0.5, 0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa75,841.1611300,-1168.2148400,18.14620,0.5, 0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa85,842.9619100,-1168.2148400,18.14620,0.5, 0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)

SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Kaldirildi”);
return 1;
}
if (strcmp(cmdtext, “/rampa5indir”, true)==0)
{
MoveObject(rampa15,841.1197500,-1170.1599100,15.8971, 0.5, 0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa25,842.9199800,-1170.1591800,15.8971,0.5, 0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa35,842.9619800,-1168.2150900,15.8971,0.5, 0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa45,841.1619300,-1168.2150900,15.8971,0.5, 0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa55,841.1191400,-1170.1591800,15.8971,0.5, 0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa65,842.9199200,-1170.1591800,15.8971,0.5, 0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa75,841.1611300,-1168.2148400,15.8971,0.5, 0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa85,842.9619100,-1168.2148400,15.8971,0.5, 0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)

SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Indirildi”);
return 1;
}

////rampa6

if (strcmp(cmdtext, “/rampa6kaldir”, true)==0)
{

MoveObject(rampa16,847.9220000,-1170.1560100,18.14620, 0.5, 0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa26,846.0999800,-1170.1552700,18.14620, 0.5, 0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa36,847.9661900,-1168.2100800,18.14620, 0.5, 0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa46,846.1449600,-1168.2100800,18.14620, 0.5, 0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa56,846.0996100,-1170.1552700,18.14620, 0.5, 0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa66,847.9218800,-1170.1552700,18.14620, 0.5, 0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa76,847.9658200,-1168.2099600,18.14620, 0.5, 0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa86,846.1445300,-1168.2099600,18.14620, 0.5, 0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)

SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Kaldirildi”);
return 1;
}
if (strcmp(cmdtext, “/rampa6indir”, true)==0)
{
MoveObject(rampa16,847.9220000,-1170.1560100,15.8971, 0.5, 0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa26,846.0999800,-1170.1552700,15.8971, 0.5, 0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa36,847.9661900,-1168.2100800,15.8971, 0.5, 0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa46,846.1449600,-1168.2100800,15.8971, 0.5, 0.0000000,0.0000000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa56,846.0996100,-1170.1552700,15.8971, 0.5, 0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa66,847.9218800, -1170.1552700, 15.8971, 0.5 ,0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa76,847.9658200,-1168.2099600,15.8971, 0.5, 0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)
MoveObject(rampa86,846.1445300,-1168.2099600,15.8971, 0.5, 0.0000000,178.7370000,178.7370000); //object(esc_step8) (8)

SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Indirildi”);
return 1;
}

// ************************************************************************************************

if (strcmp(cmdtext, “/kapiac6″, true)==0)
{
MoveObject(kapi6, 887.31293, -1179.31006, 20.19700, 0.5, 0.00000, -70.50000, 269.93640);
SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Kapi 1 acildi.”);
return 1;
}
if (strcmp(cmdtext, “/kapikapat6″, true)==0)
{
MoveObject(kapi6, 887.33002, -1181.13269, 17.87500, 0.5, 0.00000, 0.00000, 270.03641);
SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Kapi 1 kapatildi.”);
return 1;
}

////

if (strcmp(cmdtext, “/kapikapat5″, true)==0)
{
MoveObject(kapi5, 882.06049, -1198.23901, 17.96314, 0.5, 0.20000, 0.00000, 359.22961);
SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Kapi 1 acildi.”);
return 1;
}
if (strcmp(cmdtext, “/kapiac5″, true)==0)
{
MoveObject(kapi5, 882.06049, -1198.23901, 20.31940, 0.5, 0.20000, 0.00000, 359.22961);
SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Kapi 1 kapatildi.”);
return 1;
}
////

if (strcmp(cmdtext, “/kapikapat4″, true)==0)
{
MoveObject(kapi4, 882.1705, -1184.58948, 17.96310, 0.5, 0.20000, 0.00000, 359.9697);
SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Kapi 1 acildi.”);
return 1;
}
if (strcmp(cmdtext, “/kapiac4″, true)==0)
{
MoveObject(kapi4, 882.20502, -1184.58948, 20.31940, 0.5, 0.20000, 0.00000, 359.5687);
SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Kapi 1 kapatildi.”);
return 1;
}

//*************************************************************************************************
if (strcmp(cmdtext, “/kapikapat1″, true)==0)
{
MoveObject(kapi1, 871.27014, -1204.24365, 18.55193, 1, 0.00000, 1.00000, 90.07624);
SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Kapi 1 acildi.”);
return 1;
}
if (strcmp(cmdtext, “/kapiac1″, true)==0)
{
MoveObject(kapi1, 871.28308, -1201.87280, 22.36990, 1, 0.00000, 60.00000, 90.07620);
SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Kapi 1 kapatildi.”);
return 1;
}
//**************************************************************************************************
if (strcmp(cmdtext, “/kapiac2″, true)==0)
{
MoveObject(kapi2, 848.13348, -1201.87280, 22.36990, 1, 0.00000, 60.00000, 90.07620);
SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Kapi 2 acildi.”);
return 1;
}
if (strcmp(cmdtext, “/kapikapat2″, true)==0)
{
MoveObject(kapi2, 848.13348, -1204.17419, 18.55190, 1, 0.00000, 0.00000, 89.77520);
SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Kapi 2 kapatildi.”);
return 1;
}
//**************************************************************************************************
if (strcmp(cmdtext, “/kapiac3″, true)==0)
{
MoveObject(kapi3, 825.05127, -1201.87280, 22.36990, 1, 0.00000, 60.00000, 90.07620);
SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Kapi 3 acildi.”);
return 1;
}
if (strcmp(cmdtext, “/kapikapat3″, true)==0)
{
MoveObject(kapi3, 825.05127, -1204.05005, 18.55190, 1, 0.00000, 0.00000, 89.77520);
SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW,”Kapi 3 kapatildi.”);
return 1;
}
return 1;
}
}
}

objects.map
////n20x
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5926, 816.3359, -1217.1484, 26.4453, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5836, 816.3359, -1217.1484, 26.4453, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3777, 831.9609, -1191.1406, 25.0391, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3777, 868.1328, -1191.1406, 25.0391, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3777, 902.3359, -1191.1406, 25.0391, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3776, 831.9609, -1191.1406, 25.0391, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3776, 868.1328, -1191.1406, 25.0391, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3776, 902.3359, -1191.1406, 25.0391, 0.25);

//n20xgarage
CreateObject(7832, 848.19922, -1193.69922, 20.50000, 0.00000, 0.00000, 89.74200);
CreateObject(2960, 824.05402, -1180.93005, 16.70000, 0.00000, 270.00000, 359.23801);
CreateObject(2960, 819.68329, -1185.89502, 16.70000, 0.00000, 270.00000, 359.23599);
CreateObject(2960, 823.95001, -1185.90002, 16.70000, 0.00000, 270.00000, 359.23599);
CreateObject(2960, 819.78809, -1180.82910, 16.70000, 0.00000, 270.00000, 359.23599);
CreateObject(2886, 824.07996, -1185.90027, 17.40000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1250, 827.50000, -1180.90002, 15.80000, 0.00000, 180.24200, 178.74200);
CreateObject(1698, 827.28979, -1181.79980, 16.69990, 0.00000, 0.00000, 178.73700);
CreateObject(1698, 827.14526, -1188.27051, 16.15874, 339.99399, 0.00000, 178.73700);
CreateObject(1250, 827.50000, -1185.30005, 15.80000, 0.00000, 180.24200, 178.73700);
CreateObject(1698, 827.21558, -1185.10352, 16.69990, 0.00000, 0.00000, 178.73700);
CreateObject(1698, 827.15527, -1188.27051, 16.15874, 339.98801, 178.74200, 178.74200);
CreateObject(1698, 827.22559, -1185.10352, 16.69990, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
CreateObject(1698, 827.29980, -1181.79980, 16.69990, 0.00000, 179.99500, 178.74200);
CreateObject(1698, 829.78979, -1181.85449, 16.70000, 0.00000, 0.00000, 178.73700);
CreateObject(1698, 829.72699, -1185.13513, 16.70000, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
CreateObject(1698, 829.64624, -1188.30273, 16.15874, 339.98300, 178.73700, 178.73700);
CreateObject(1250, 830.00000, -1185.30005, 15.80000, 0.00000, 180.24200, 178.73700);
CreateObject(1250, 830.00000, -1180.89941, 15.80000, 0.00000, 180.24200, 178.73700);
CreateObject(1698, 829.79980, -1181.85449, 16.70000, 0.00000, 178.74200, 178.74200);
CreateObject(1698, 829.71655, -1185.13477, 16.70000, 0.00000, 178.73700, 178.73700);
CreateObject(1698, 829.65625, -1188.30273, 16.15874, 339.98801, 0.00000, 178.74200);
CreateObject(959, 834.09998, -1181.80005, 16.90000, 0.00000, 0.00000, 196.24899);
CreateObject(958, 834.09961, -1181.79980, 16.83968, 0.00000, 0.00000, 196.24899);
CreateObject(3593, 925.00000, -1221.90002, 24.30000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1128, 925.20099, -1221.59998, 24.62300, 4.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1077, 926.10095, -1223.92004, 23.80996, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1077, 926.10095, -1219.84021, 23.80996, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1089, 925.00000, -1222.90002, 24.36000, 6.75000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1001, 925.09998, -1225.09998, 24.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1562, 925.50000, -1222.09998, 24.48000, 0.00000, 0.00000, 178.50000);
CreateObject(1897, 925.59998, -1220.00000, 24.50000, 288.26501, 177.60500, 177.72600);
CreateObject(1942, 925.61975, -1221.09998, 24.75600, 333.74799, 359.44000, 3.75200);
CreateObject(1698, 839.08960, -1181.85449, 16.70000, 0.00000, 0.00000, 178.73700);
CreateObject(1698, 839.01636, -1185.15527, 16.70000, 0.00000, 0.00000, 178.73700);
CreateObject(1698, 838.94604, -1188.32227, 16.15874, 339.98300, 0.00000, 178.73700);
CreateObject(1698, 839.09961, -1181.85449, 16.70000, 0.00000, 178.74200, 178.74200);
CreateObject(1698, 839.02637, -1185.15527, 16.70000, 0.00000, 178.74200, 178.74200);
CreateObject(1698, 838.95605, -1188.32227, 16.15874, 339.98801, 178.74200, 178.74200);
CreateObject(1250, 839.20001, -1180.89941, 15.80000, 0.00000, 180.24200, 178.73700);
CreateObject(1250, 839.19922, -1185.29980, 15.80000, 0.00000, 180.24200, 178.73700);
CreateObject(1698, 841.68921, -1181.85449, 16.70000, 0.00000, 0.00000, 178.73700);
CreateObject(1698, 841.62769, -1185.15991, 16.70000, 0.00000, 0.00000, 178.74200);
CreateObject(1698, 841.54761, -1188.33203, 16.15874, 339.98300, 0.00000, 178.73700);
CreateObject(1698, 841.69922, -1181.85449, 16.70000, 0.00000, 178.74200, 178.74200);
CreateObject(1698, 841.61694, -1185.15918, 16.70000, 0.00000, 178.73700, 178.73700);
CreateObject(1698, 841.55762, -1188.33203, 16.15874, 339.98801, 178.74200, 178.74200);
CreateObject(1250, 841.79999, -1185.29980, 15.80000, 0.00000, 180.24200, 178.73700);
CreateObject(1250, 841.79999, -1180.89941, 15.80000, 0.00000, 180.24200, 178.73700);
CreateObject(959, 845.70001, -1181.79980, 16.90000, 0.00000, 0.00000, 196.24899);
CreateObject(958, 845.69922, -1181.79980, 16.83968, 0.00000, 0.00000, 196.24899);
CreateObject(1698, 850.68921, -1181.95410, 16.70000, 0.00000, 0.00000, 178.73700);
CreateObject(1698, 850.61597, -1185.25879, 16.70000, 0.00000, 0.00000, 178.73700);
CreateObject(1698, 850.55603, -1188.43201, 16.15874, 339.98801, 0.00000, 178.74200);
CreateObject(1698, 853.08960, -1182.00000, 16.70000, 0.00000, 0.00000, 178.73700);
CreateObject(1698, 853.01929, -1185.31055, 16.70000, 0.00000, 0.00000, 178.73700);
CreateObject(1698, 852.95093, -1188.48145, 16.15874, 339.98300, 0.00000, 178.73700);
CreateObject(1698, 850.69922, -1181.95410, 16.70000, 0.00000, 178.74200, 178.74200);
CreateObject(1698, 853.09961, -1182.00000, 16.70000, 0.00000, 178.74200, 178.74200);
CreateObject(1698, 850.62598, -1185.25879, 16.70000, 0.00000, 178.74200, 178.74200);
CreateObject(1698, 853.02930, -1185.31055, 16.70000, 0.00000, 178.74200, 178.74200);
CreateObject(1698, 850.54565, -1188.43164, 16.15874, 339.98300, 178.73700, 178.73700);
CreateObject(1698, 852.96094, -1188.48145, 16.15874, 339.98801, 178.74200, 178.74200);
CreateObject(959, 856.50000, -1181.79980, 16.90000, 0.00000, 0.00000, 196.24899);
CreateObject(958, 856.50000, -1181.79980, 16.83968, 0.00000, 0.00000, 196.24899);
CreateObject(1250, 850.79999, -1185.29980, 15.80000, 0.00000, 180.24200, 178.73700);
CreateObject(1250, 850.79999, -1180.89941, 15.80000, 0.00000, 180.24200, 178.73700);
CreateObject(1250, 853.19922, -1185.29980, 15.80000, 0.00000, 180.24200, 178.73700);
CreateObject(1250, 853.20001, -1180.89941, 15.80000, 0.00000, 180.24200, 178.73700);
CreateObject(14826, 874.80914, -1175.32886, 16.70000, 0.00000, 0.00000, 90.55061);
CreateObject(5532, 912.50000, -1155.69995, 16.80000, 0.00000, 0.00000, 187.50000);
CreateObject(17897, 818.40002, -1188.40002, 16.00000, 0.00000, 0.00000, 269.24899);
CreateObject(11392, 835.79999, -1189.80005, 16.00000, 0.00000, 0.00000, 89.49500);
CreateObject(7619, 848.19922, -1193.69922, 20.49994, 0.00000, 0.00000, 89.74200);
CreateObject(14779, 871.29999, -1172.80005, 18.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(2960, 1011.40002, -1245.80005, 13.50000, 0.00000, 270.00000, 269.99500);

CreateObject(10282, 877.00000, -1169.50000, 17.00000, 0.00000, 0.00000, 269.74200);
CreateObject(2960, 860.50000, -1167.44397, 18.10000, 0.00000, 270.00000, 359.23801);
CreateObject(2960, 860.43329, -1171.19995, 18.10000, 0.00000, 270.00000, 359.23599);
CreateObject(2960, 864.00000, -1171.19922, 18.10000, 0.00000, 270.00000, 359.23599);
CreateObject(2960, 864.06598, -1167.44336, 18.10000, 0.00000, 270.00000, 359.23599);
CreateObject(2886, 864.13599, -1171.19995, 17.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(2960, 865.29999, -1171.19922, 18.10000, 0.00000, 270.00000, 359.23599);
CreateObject(2960, 868.87000, -1171.19922, 18.10000, 0.00000, 270.00000, 359.23599);
CreateObject(2960, 865.37000, -1167.44336, 18.10000, 0.00000, 270.00000, 359.23599);
CreateObject(2960, 868.94342, -1167.44336, 18.10000, 0.00000, 270.00000, 359.23599);
CreateObject(2960, 858.90002, -1171.19922, 18.10000, 0.00000, 270.00000, 359.23599);
CreateObject(2960, 858.96771, -1167.44336, 18.10000, 0.00000, 270.00000, 359.23599);
CreateObject(2960, 855.33398, -1171.19922, 18.10000, 0.00000, 270.00000, 359.23599);
CreateObject(2960, 855.40002, -1167.44336, 18.10000, 0.00000, 270.00000, 359.23599);
CreateObject(2960, 853.70001, -1171.19922, 18.10000, 0.00000, 270.00000, 359.23599);
CreateObject(2960, 853.76648, -1167.44336, 18.10000, 0.00000, 270.00000, 359.23599);
CreateObject(2960, 850.14398, -1171.19922, 18.10000, 0.00000, 270.00000, 359.23599);
CreateObject(2960, 850.20233, -1167.44336, 18.10000, 0.00000, 270.00000, 359.23599);
CreateObject(2886, 869.00000, -1171.19922, 17.60000, 0.00000, 0.00000, 357.50000);
CreateObject(2886, 859.03400, -1171.19995, 17.60000, 0.00000, 0.00000, 359.00000);
CreateObject(2886, 853.84003, -1171.19922, 17.60000, 0.00000, 0.00000, 358.99500);
CreateObject(2008, 879.90002, -1171.80005, 20.40000, 0.00000, 0.00000, 179.99500);
CreateObject(2008, 876.40002, -1171.80005, 20.40000, 0.00000, 0.00000, 179.99500);
CreateObject(1714, 878.90002, -1170.59998, 20.40000, 0.00000, 0.00000, 15.99600);
CreateObject(1714, 876.00000, -1170.80005, 20.40000, 0.00000, 0.00000, 321.99799);
CreateObject(1715, 876.70001, -1172.69995, 20.40000, 0.00000, 0.00000, 268.99500);
CreateObject(1715, 880.20001, -1172.69922, 20.40000, 0.00000, 0.00000, 268.99500);
CreateObject(14805, 865.90002, -1174.90002, 21.30000, 0.00000, 0.00000, 178.24800);
CreateObject(14805, 853.79999, -1174.89941, 21.30000, 0.00000, 0.00000, 178.24800);
CreateObject(2627, 846.00000, -1175.19995, 20.40000, 0.00000, 0.00000, 177.25000);
CreateObject(2628, 846.29999, -1168.19995, 20.40000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(2629, 843.29999, -1168.30005, 20.40000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(2630, 843.20001, -1175.40002, 20.40000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(2630, 841.00000, -1175.30005, 20.40000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(2628, 840.59998, -1168.40002, 20.40000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(2224, 853.90002, -1166.30005, 20.50000, 0.00000, 0.00000, 315.25000);
CreateObject(1711, 855.40002, -1168.50000, 20.40000, 0.00000, 0.00000, 177.50000);
CreateObject(1711, 854.00000, -1168.50000, 20.40000, 0.00000, 0.00000, 177.50000);
CreateObject(2028, 854.59998, -1166.59998, 20.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1752, 833.70001, -1181.80005, 17.60000, 0.00000, 0.00000, 17.50000);
CreateObject(2356, 836.09998, -1183.59998, 16.00000, 0.00000, 0.00000, 60.00000);
CreateObject(1719, 845.59998, -1182.09998, 17.80000, 0.00000, 0.00000, 15.75000);
CreateObject(2798, 845.20001, -1185.09998, 15.99000, 271.00000, 180.00000, 180.00000);
CreateObject(1010, 856.20001, -1181.90002, 17.70000, 0.00000, 0.00000, 31.00000);
CreateObject(1085, 844.90002, -1184.50000, 16.50000, 0.00000, 0.00000, 336.50000);
CreateObject(16779, 877.09998, -1171.69995, 24.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(16779, 866.20001, -1171.59998, 24.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(16779, 853.70001, -1171.69995, 24.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(16779, 843.09998, -1171.69995, 24.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(17974, 857.59998, -1181.59998, 20.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateObject(3593, 925.00000, -1221.90002, 24.30000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateObject(13027, 887.32843, -1173.24146, 19.16853, 0.00000, 0.00000, 179.76120);
CreateObject(12978, 887.32568, -1173.23425, 16.34091, 0.00000, 0.00000, 359.89999);

CreateObject(9697,918.59997558594,-1153.19921875,16.0000000,0.0000000,0.0000000,269.4950000); //object(carspaces3_sfw) (3)
CreateObject(9697,897.2999900,-1157.5000000,16.0000000,0.0000000,0.0000000,89.7450000); //object(carspaces3_sfw) (4)
CreateObject(3851,813.6503900,-1198.3194600,22.7340000,0.0000000,0.0000000,358.2480000); //object(carshowwin_sfsx) (3)
CreateObject(3851,813.6503900,-1198.3193400,18.7600000,0.0000000,0.0000000,358.2480000); //object(carshowwin_sfsx) (5)
CreateObject(3851,813.6503900,-1198.3193400,14.8000000,0.0000000,0.0000000,358.2480000); //object(carshowwin_sfsx) (7)
CreateObject(3851,813.9930400,-1187.0999800,22.7340000,0.0000000,0.0000000,358.2480000); //object(carshowwin_sfsx) (9)
CreateObject(3851,813.9921900,-1187.0996100,18.7600000,0.0000000,0.0000000,358.2480000); //object(carshowwin_sfsx) (10)
CreateObject(3851,813.9921900,-1187.0996100,14.8000000,0.0000000,0.0000000,358.2480000); //object(carshowwin_sfsx) (11)
CreateObject(3851,814.2000100,-1183.3000500,22.7000000,0.0000000,0.0000000,358.2480000); //object(carshowwin_sfsx) (12)
CreateObject(3851,814.1992200,-1183.2998000,18.7600000,0.0000000,0.0000000,358.2480000); //object(carshowwin_sfsx) (14)
CreateObject(3851,814.1992200,-1183.2998000,14.8000000,0.0000000,0.0000000,358.2480000); //object(carshowwin_sfsx) (13)
CreateObject(3851,816.3900100,-1177.6999500,19.0599900,270.2500000,180.0000000,90.4980000); //object(carshowwin_sfsx) (15)
CreateObject(3851,817.2001300,-1179.3499800,19.1000000,270.7860000,251.7630000,36.5150000); //object(carshowwin_sfsx) (16)

CreateObject(4100,882.4000200,-1158.0000000,17.7000000,0.0000000,0.0000000,50.0000000); //object(meshfence1_lan) (1)
CreateObject(970,814.7780200,-1203.8922119141,16.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(fencesmallb) (1)
CreateObject(970,810.5999800,-1203.8922119141,16.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(fencesmallb) (2)
CreateObject(10281,883.2000100,-1191.4000200,22.0000000,0.2410000,344.7500000,89.8160000); //object(michsign_sfe) (2)
CreateObject(2960,848.5999800,-1171.1992200,18.1000000,0.0000000,270.0000000,359.2310000); //object(kmb_beam) (7)
CreateObject(2960,848.5999800,-1167.4433600,18.1000000,0.0000000,270.0000000,359.2310000); //object(kmb_beam) (7)
CreateObject(2960,845.0999800,-1171.1992200,18.1000000,0.0000000,270.0000000,359.2310000); //object(kmb_beam) (7)
CreateObject(2960,845.0999800,-1167.4433600,18.1000000,0.0000000,270.0000000,359.2310000); //object(kmb_beam) (7)
CreateObject(2960,843.5999800,-1171.1999500,18.1000000,0.0000000,270.0000000,359.2310000); //object(kmb_beam) (7)
CreateObject(2960,843.5999800,-1167.4433600,18.1000000,0.0000000,270.0000000,359.2310000); //object(kmb_beam) (7)
CreateObject(2960,840.1400100,-1167.4433600,18.1000000,0.0000000,270.0000000,359.2310000); //object(kmb_beam) (7)
CreateObject(2960,840.1400100,-1171.1992200,18.1000000,0.0000000,270.0000000,359.2310000); //object(kmb_beam) (7)
CreateObject(12957,874.9000200,-1181.4000200,16.5000000,0.0000000,0.0000000,354.7450000); //object(sw_pickupwreck01) (1)
CreateObject(2886,848.7299800,-1171.1992200,17.6000000,0.0000000,0.0000000,358.9950000); //object(sec_keypad) (13)
CreateObject(2886,843.7399900,-1171.1992200,17.6000000,0.0000000,0.0000000,358.9950000); //object(sec_keypad) (13)
CreateObject(3175,810.7999900,-1209.1999500,15.8000000,0.0000000,0.0000000,180.0000000); //object(sm_airstrm_med_) (1)
CreateObject(1811,813.0000000,-1208.4000200,16.6000000,0.0000000,0.0000000,181.7500000); //object(med_din_chair_5) (1)
CreateObject(1811,813.5000000,-1207.0999800,16.6000000,0.0000000,0.0000000,136.7480000); //object(med_din_chair_5) (3)
CreateObject(1811,814.7999900,-1206.6999500,16.6000000,0.0000000,0.0000000,71.7450000); //object(med_din_chair_5) (4)
//wanggall
CreateObject(11317,1120.5999800,-1365.5600600,23.6000000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(carshow_sfse) (1)
CreateObject(5787,1090.0546900,-1310.5312500,17.5468800,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(melblok01_lawn) (1)
CreateObject(3458,1111.0000000,-1341.7998000,16.7800000,0.0000000,359.9950000,0.4940000); //object(vgncarshade1) (10)
CreateObject(3458,1111.2998000,-1336.7998000,16.7900000,0.0000000,359.9950000,180.4940000); //object(vgncarshade1) (11)
CreateObject(3458,1133.8000500,-1356.0000000,16.8000000,359.5000000,359.9890000,0.4940000); //object(vgncarshade1) (12)
CreateObject(3458,1130.0000000,-1351.0000000,16.8000000,0.0000000,359.9890000,180.4940000); //object(vgncarshade1) (13)
CreateObject(3458,1129.9000200,-1345.9000200,16.8000000,0.0000000,359.9890000,180.4940000); //object(vgncarshade1) (14)
CreateObject(3458,1143.0000000,-1323.9000200,12.3000000,0.0000000,12.9890000,89.7440000); //object(vgncarshade1) (15)
CreateObject(3458,1165.5999800,-1345.0000000,16.7000000,0.0000000,359.9890000,180.4940000); //object(vgncarshade1) (17)
CreateObject(8650,1160.6999500,-1342.4000200,19.2000000,0.0000000,0.0000000,271.2470000); //object(shbbyhswall06_lvs) (10)
CreateObject(8650,1140.4000200,-1328.1999500,15.8000000,13.2500000,359.7430000,178.3060000); //object(shbbyhswall06_lvs) (11)
CreateObject(8650,1091.1992200,-1347.5300300,19.2012200,0.0000000,0.0000000,180.2420000); //object(shbbyhswall06_lvs) (13)
CreateObject(8650,1091.1992200,-1347.5300300,16.9700000,0.0000000,0.0000000,180.2420000); //object(shbbyhswall06_lvs) (15)
CreateObject(8650,1091.1992200,-1347.5300300,14.7400000,0.0000000,0.0000000,180.2420000); //object(shbbyhswall06_lvs) (17)
CreateObject(8650,1091.1992200,-1347.5300300,12.5000000,0.0000000,0.0000000,180.2420000); //object(shbbyhswall06_lvs) (19)
CreateObject(8651,1139.1494100,-1334.5000000,5.5100000,271.2470000,306.8650000,127.8700000); //object(shbbyhswall07_lvs) (1)
CreateObject(8651,1139.1879900,-1336.5000000,5.5600000,271.2470000,306.8650000,127.8700000); //object(shbbyhswall07_lvs) (2)
CreateObject(3458,1119.6992200,-1336.6992200,16.8000000,0.0000000,359.9950000,180.4970000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1119.5000000,-1341.8000500,16.7930000,0.0000000,359.9890000,0.4940000); //object(vgncarshade1) (19)
CreateObject(8651,1139.2222900,-1338.5000000,5.5600000,271.2470000,306.8650000,127.8700000); //object(shbbyhswall07_lvs) (4)
CreateObject(8651,1139.2568400,-1340.5000000,5.5820000,271.2470000,306.8650000,127.8700000); //object(shbbyhswall07_lvs) (6)
CreateObject(8651,1139.2960200,-1342.5000000,5.6111100,271.2470000,306.8650000,127.8700000); //object(shbbyhswall07_lvs) (7)
CreateObject(8650,1140.4000200,-1328.1999500,13.5000000,13.2500000,359.7420000,178.3030000); //object(shbbyhswall06_lvs) (27)
CreateObject(8650,1140.4000200,-1328.1999500,11.4000000,13.2500000,359.7420000,178.3030000); //object(shbbyhswall06_lvs) (28)
CreateObject(3458,1088.8000500,-1368.8000500,11.2000000,0.0000000,359.9950000,90.2440000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1084.0999800,-1368.9000200,11.1900000,0.0000000,359.9990000,90.2420000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1088.8000500,-1328.5000000,11.2000000,0.0000000,359.9890000,89.7420000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1084.0999800,-1328.5000000,11.1960000,0.0000000,359.9950000,90.2360000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(4232,1082.0666500,-1375.5000000,8.5000000,0.0000000,0.0000000,6.2500000); //object(carimp2_lan) (1)
CreateObject(3458,1096.1899400,-1331.4000200,9.1500000,346.7510000,0.7480000,182.6570000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1094.8000500,-1334.1999500,8.2000000,349.9970000,0.7360000,182.6090000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1096.1999500,-1326.5000000,10.0900000,351.7500000,0.4830000,182.5550000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1111.5000000,-1318.1999500,11.2000000,0.0000000,359.9840000,179.9860000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1089.8490000,-1325.1999500,10.1630000,89.9800000,271.6350000,178.1020000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1089.0999800,-1322.9000200,10.6800000,348.2500000,359.9780000,179.9790000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1111.5000000,-1313.0999800,11.2000000,0.0000000,359.9840000,179.9860000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1103.1994600,-1312.9439700,10.1630000,89.9800000,271.6350000,358.5960000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1121.9300500,-1323.3000500,11.2000000,0.0000000,359.9780000,179.9840000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1121.9497100,-1328.4002700,11.2000000,0.0000000,359.9780000,179.9840000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1121.9635000,-1330.5999800,11.1990000,0.0000000,359.9780000,179.9840000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(8651,1091.8000500,-1339.1999500,2.7000000,271.2470000,306.8650000,308.3700000); //object(shbbyhswall07_lvs) (6)
CreateObject(3458,1151.5999800,-1318.1992200,11.2000000,0.0000000,359.9780000,179.9840000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1151.5996100,-1313.0999800,11.2000000,0.0000000,359.9780000,179.9840000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1151.5996100,-1308.0000000,11.2000000,0.0000000,359.9840000,179.9860000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1151.5996100,-1302.9000200,11.2000000,0.0000000,359.9840000,179.9860000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1151.5999800,-1298.3000500,11.1940000,0.5000000,0.4780000,179.9790000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1130.0000000,-1293.4003900,10.9700000,0.2470000,0.4830000,179.9840000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1100.9000200,-1290.0000000,11.0000000,0.0000000,359.9780000,179.9840000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(4032,1082.0999800,-1375.5000000,8.5000000,0.0000000,0.0000000,6.2500000); //object(carimp_lan) (1)
CreateObject(3458,1129.6999500,-1298.8000500,10.1000000,28.2470000,0.2590000,179.8560000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1103.5999800,-1314.0999800,10.1000000,89.9780000,271.6310000,358.5940000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(8674,1086.3000500,-1334.4000200,13.4000000,0.0000000,0.0000000,358.2500000); //object(csrsfence02_lvs) (1)
CreateObject(8674,1101.8000500,-1327.4000200,12.6000000,0.0000000,0.0000000,270.2480000); //object(csrsfence02_lvs) (2)
CreateObject(10281,1096.9000200,-1331.5999800,17.3000000,359.7590000,345.0000000,179.4350000); //object(michsign_sfe) (1)
CreateObject(8406,1139.4000200,-1292.0999800,18.3000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(carparksign01_lvs) (1)
CreateObject(8650,1117.0019500,-1332.9000200,12.6000000,0.0000000,0.0000000,269.4970000); //object(shbbyhswall06_lvs) (9)
CreateObject(8650,1117.0000000,-1332.9000200,14.8000000,0.0000000,0.0000000,269.4950000); //object(shbbyhswall06_lvs) (9)
CreateObject(8650,1106.0000000,-1332.8000500,16.3000000,0.0000000,180.2500000,89.4950000); //object(shbbyhswall06_lvs) (9)
CreateObject(8650,1105.9852300,-1332.7905300,17.0000000,0.0000000,0.0000000,269.4950000); //object(shbbyhswall06_lvs) (9)
CreateObject(8650,1105.9882800,-1332.7797900,19.2000000,0.0000000,0.0000000,269.4950000); //object(shbbyhswall06_lvs) (9)
CreateObject(8650,1124.5996100,-1332.7793000,17.0000000,0.0000000,0.0000000,271.2470000); //object(shbbyhswall06_lvs) (6)
CreateObject(8650,1124.5996100,-1332.7793000,19.2000000,0.0000000,0.0000000,271.2470000); //object(shbbyhswall06_lvs) (6)
CreateObject(8650,1106.3000500,-1333.0999800,19.2010000,0.0000000,0.0000000,270.9970000); //object(shbbyhswall06_lvs) (6)
CreateObject(3458,1111.3000500,-1335.6999500,16.7600000,0.0000000,359.9950000,180.4970000); //object(vgncarshade1) (11)
CreateObject(8651,1139.1494100,-1333.8000500,5.5100000,271.2470000,306.8650000,127.8700000); //object(shbbyhswall07_lvs) (1)
CreateObject(8650,1124.5996100,-1332.7793000,14.8000000,0.0000000,0.0000000,271.2470000); //object(shbbyhswall06_lvs) (6)
CreateObject(8650,1124.5996100,-1332.7793000,12.6000000,0.0000000,0.0000000,271.2470000); //object(shbbyhswall06_lvs) (6)
CreateObject(8650,1091.1999500,-1347.5000000,10.9000000,0.0000000,0.0000000,180.2420000); //object(shbbyhswall06_lvs) (19)
CreateObject(8650,1106.1999500,-1333.5999800,16.3000000,0.0000000,180.2500000,89.4950000); //object(shbbyhswall06_lvs) (9)
CreateObject(8650,1106.0999800,-1334.4000200,16.3000000,0.0000000,180.2470000,89.4950000); //object(shbbyhswall06_lvs) (9)
CreateObject(3851,1129.5000000,-1358.8994100,20.3560000,0.0000000,0.0000000,269.7470000); //object(carshowwin_sfsx) (5)
CreateObject(3851,1142.6197500,-1358.9002700,20.3560000,0.0000000,0.0000000,269.7470000); //object(carshowwin_sfsx) (6)
CreateObject(3851,1142.6197500,-1384.5000000,20.3560000,0.0000000,0.0000000,269.7500000); //object(carshowwin_sfsx) (8)
CreateObject(3851,1129.5000000,-1384.5000000,20.3560000,0.0000000,0.0000000,269.7470000); //object(carshowwin_sfsx) (9)
CreateObject(3851,1142.5999800,-1384.5000000,14.8000000,0.0000000,0.0000000,269.7470000); //object(carshowwin_sfsx) (11)
CreateObject(3851,1129.5000000,-1384.5000000,14.8000000,0.0000000,0.0000000,269.7470000); //object(carshowwin_sfsx) (12)
CreateObject(3851,1148.3000500,-1377.9000200,20.4000000,0.0000000,0.0000000,358.9970000); //object(carshowwin_sfsx) (16)
CreateObject(3851,1148.2998000,-1377.8994100,20.4000000,0.0000000,0.0000000,358.9950000); //object(carshowwin_sfsx) (17)
CreateObject(3851,1148.2998000,-1377.8994100,20.4000000,0.0000000,0.0000000,358.9950000); //object(carshowwin_sfsx) (18)
CreateObject(3851,1149.0000000,-1365.5000000,20.4000000,0.0000000,0.0000000,0.7450000); //object(carshowwin_sfsx) (19)
CreateObject(3851,1149.0000000,-1365.5000000,20.4000000,0.0000000,0.0000000,0.7420000); //object(carshowwin_sfsx) (20)
CreateObject(3851,1116.3400900,-1384.5000000,20.3560000,0.0000000,0.0000000,269.7470000); //object(carshowwin_sfsx) (22)
CreateObject(3851,1116.3398400,-1384.5000000,14.8000000,0.0000000,0.0000000,269.7470000); //object(carshowwin_sfsx) (23)
CreateObject(3851,1098.5799600,-1384.5000000,20.3560000,0.0000000,0.0000000,269.7470000); //object(carshowwin_sfsx) (25)
CreateObject(3851,1098.5791000,-1384.5000000,14.8000000,0.0000000,0.0000000,269.7470000); //object(carshowwin_sfsx) (26)
CreateObject(3851,1143.6999500,-1378.5999800,18.3000000,0.0000000,89.7500000,269.7470000); //object(carshowwin_sfsx) (31)
CreateObject(3851,1143.6999500,-1382.5999800,18.3000000,0.0000000,90.2500000,269.7420000); //object(carshowwin_sfsx) (32)
CreateObject(3851,1132.4000200,-1378.5996100,18.3000000,0.0000000,89.7470000,269.7420000); //object(carshowwin_sfsx) (34)
CreateObject(3851,1132.4000200,-1382.5996100,18.3000000,0.0000000,90.2470000,269.7420000); //object(carshowwin_sfsx) (35)
CreateObject(3851,1121.0999800,-1378.5996100,18.3000000,0.0000000,89.7470000,269.7420000); //object(carshowwin_sfsx) (37)
CreateObject(3851,1121.0999800,-1382.5996100,18.3000000,0.0000000,90.2470000,269.7420000); //object(carshowwin_sfsx) (38)
CreateObject(3851,1109.8000500,-1378.5996100,18.3000000,0.0000000,89.7470000,269.7420000); //object(carshowwin_sfsx) (40)
CreateObject(3851,1109.8000500,-1382.5996100,18.3000000,0.0000000,90.2470000,269.7420000); //object(carshowwin_sfsx) (41)
CreateObject(3851,1098.5000000,-1378.5996100,18.3000000,0.0000000,89.7470000,269.7420000); //object(carshowwin_sfsx) (44)
CreateObject(3851,1098.5000000,-1382.5996100,18.3000000,0.0000000,90.2470000,269.7420000); //object(carshowwin_sfsx) (45)
CreateObject(8406,1138.4000200,-1292.1999500,18.3000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(carparksign01_lvs) (2)
CreateObject(3458,1079.0000000,-1368.9000200,11.2000000,0.0000000,359.9950000,90.2360000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(8650,1091.4000200,-1347.5999800,19.2050000,0.0000000,0.0000000,180.2420000); //object(shbbyhswall06_lvs) (13)
CreateObject(8177,1092.5880100,-1333.8000500,-30.4000000,90.0000000,185.3190000,264.1820000); //object(vgs_concwall05) (1)
CreateObject(8177,1093.0999800,-1333.8000500,-30.4000000,90.0000000,185.3170000,264.1770000); //object(vgs_concwall05) (2)
CreateObject(8657,1091.6287800,-1383.9787600,1.4000000,90.0000000,192.6700000,167.3300000); //object(shbbyhswall10_lvs) (1)
CreateObject(3458,1089.4000200,-1369.0000000,10.7000000,0.0000000,359.9950000,90.2440000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(2207,1095.0999800,-1374.0000000,18.4000000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(med_office7_desk_1) (1)
CreateObject(1726,1105.6999500,-1369.0000000,18.3000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(mrk_seating2) (1)
CreateObject(1715,1095.6999500,-1372.0000000,18.4000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(kb_swivelchair2) (1)
CreateObject(1715,1095.8000500,-1374.0999800,18.4000000,0.0000000,0.0000000,176.5000000); //object(kb_swivelchair2) (2)
CreateObject(1714,1093.1999500,-1373.0999800,18.4000000,0.0000000,0.0000000,89.7500000); //object(kb_swivelchair1) (1)
CreateObject(3458,1119.0999800,-1335.6999500,16.7830000,0.0000000,359.9950000,180.4940000); //object(vgncarshade1) (11)
CreateObject(3458,1129.5999800,-1290.8000500,10.8000000,0.2470000,0.4830000,179.9840000); //object(vgncarshade1) (18)

//n20x
AddStaticVehicleEx(443,925.4000200,-1182.9000200,17.7000000,179.0000000,34,25,9999999); //Packer
AddStaticVehicleEx(525,833.2000100,-1208.1999500,17.0000000,180.7500000,25,56,9999999); //Tow Truck
AddStaticVehicleEx(554,855.7000100,-1207.9000200,17.2000000,178.7500000,100,100,999999); //Yosemite

AddStaticVehicleEx(402,917.2999900,-1164.5999800,16.9000000,89.2500000,66,31,999999); //Buffalo
AddStaticVehicleEx(429,897.4000200,-1169.0999800,16.7000000,270.7500000,214,218,999999); //Banshee
AddStaticVehicleEx(451,917.0000000,-1177.3000500,16.7000000,87.7500000,51,95,999999); //Turismo
AddStaticVehicleEx(477,897.4000200,-1182.0000000,16.8000000,270.5000000,31,37,999999); //ZR-350
AddStaticVehicleEx(480,917.2999900,-1203.0999800,16.8000000,88.7500000,93,126,999999); //Comet
AddStaticVehicleEx(506,917.0000000,-1181.9000200,16.8000000,88.5000000,132,4,999999); //Super GT
AddStaticVehicleEx(541,897.2999900,-1190.6999500,16.7000000,267.5000000,37,37,999999); //Bullet
AddStaticVehicleEx(559,897.4000200,-1199.3000500,16.7000000,271.7500000,48,79,999999); //Jester
AddStaticVehicleEx(560,917.7000100,-1199.4000200,16.8000000,92.7500000,115,14,9999999); //Sultan
AddStaticVehicleEx(562,897.2999900,-1194.6999500,16.7000000,269.7500000,37,37,999999); //Elegy
AddStaticVehicleEx(565,897.2999900,-1173.3000500,16.7000000,270.0000000,76,117,999999); //Flash
AddStaticVehicleEx(443,897.7999900,-1164.5000000,16.8000000,270.0000000,95,10,999999); //Euros
AddStaticVehicleEx(603,897.9000200,-1207.8000500,17.0000000,268.2500000,171,152,999999); //Phoenix
AddStaticVehicleEx(578,917.9000200,-1186.5999800,17.1000000,87.7500000,-1,-1,999999); //Huntley
AddStaticVehicleEx(463,877.2000100,-1169.4000200,17.3000000,84.2500000,185,117,999999); //Freeway
AddStaticVehicleEx(451,867.2999900,-1169.3000500,18.9000000,0.0000000,245,-1,999999); //Turismo
AddStaticVehicleEx(415,867.2999900,-1169.3000500,16.8000000,0.0000000,216,134,999999); //Cheetah
AddStaticVehicleEx(562,862.4000200,-1169.9000200,16.7000000,359.5000000,255,255,999999); //Elegy
AddStaticVehicleEx(411,857.2000100,-1169.8000500,16.7000000,0.0000000,255,255,999999); //Infernus
AddStaticVehicleEx(560,857.2999900,-1169.3000500,18.9000000,0.0000000,255,255,999999); //Sultan
AddStaticVehicleEx(565,852.0000000,-1169.5000000,16.6000000,0.0000000,255,255,999999); //Flash
AddStaticVehicleEx(555,852.0000000,-1169.5000000,18.9000000,0.0000000,-1,-1,999999); //Windsor

[MAP]EX-N20Garage

 [MAP]EX-N20Garage

.map
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5945, 988.2734, -1289.6328, 15.3750, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 6003, 954.6875, -1305.7734, 30.1406, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1266, 952.6406, -1293.7578, 19.2500, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1266, 996.7109, -1295.4766, 20.2500, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1261, 953.4922, -1232.5703, 24.1328, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1261, 1038.5547, -1300.3984, 24.1328, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5818, 954.6875, -1305.7734, 30.1406, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1267, 1038.5547, -1300.3984, 24.1328, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1260, 996.7109, -1295.4766, 20.2500, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1260, 952.6406, -1293.7578, 19.2500, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5784, 988.2734, -1289.6328, 15.3750, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5820, 1010.8828, -1270.2656, 18.6250, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1267, 953.4922, -1232.5703, 24.1328, 0.25);
CreateObject(11387,991.65136719,-1296.99121094,15.72000027,0.00000000,0.00000000,269.74182129); //object(oldgarage_sfs) (1)
CreateObject(11389,1007.69921875,-1287.69921875,15.50000000,0.00000000,0.00000000,269.74731445); //object(hubinterior_sfs) (1)
CreateObject(3458,972.59960938,-1271.39941406,12.64119911,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgncarshade1) (2)
CreateObject(3458,972.59997559,-1275.03881836,12.63999939,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgncarshade1) (3)
CreateObject(3458,1013.00000000,-1271.39941406,12.64119911,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgncarshade1) (4)
CreateObject(3458,1011.53997803,-1276.00000000,12.63899899,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgncarshade1) (5)
CreateObject(8645,982.70001221,-1277.80004883,13.10000038,0.00000000,0.00000000,180.00000000); //object(shbbyhswall01_lvs) (1)
CreateObject(8645,982.70001221,-1277.80004883,14.10000038,0.00000000,0.00000000,179.99450684); //object(shbbyhswall01_lvs) (2)
CreateObject(14416,971.09997559,-1280.19995117,10.89999962,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(carter-stairs07) (1)
CreateObject(8645,973.43298340,-1291.00000000,7.09299994,0.00000000,28.25003052,270.74450684); //object(shbbyhswall01_lvs) (3)
CreateObject(8645,973.40002441,-1291.00000000,6.30000019,0.00000000,28.25006104,270.74450684); //object(shbbyhswall01_lvs) (4)
CreateObject(8645,1023.99536133,-1295.36462402,13.19999981,0.00000000,0.00000000,89.99453735); //object(shbbyhswall01_lvs) (5)
CreateObject(8645,995.19921875,-1310.29980469,13.10000038,0.00000000,0.00000000,359.98901367); //object(shbbyhswall01_lvs) (7)
CreateObject(3465,998.29998779,-1309.19995117,13.89999962,0.00000000,0.00000000,270.25000000); //object(vegspetrolpump) (1)
CreateObject(3465,996.90026855,-1309.19995117,13.89999962,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(vegspetrolpump) (2)
CreateObject(8651,965.40026855,-1310.08740234,11.38300037,0.00000000,0.00000000,270.25000000); //object(shbbyhswall07_lvs) (1)
CreateObject(6057,967.00000000,-1288.90002441,7.93400002,0.00000000,0.00000000,89.75000000); //object(wdpanelhs09_law) (2)
CreateObject(6057,974.29986572,-1288.67980957,7.40000010,9.25000000,0.00000000,89.74731445); //object(wdpanelhs09_law) (3)
CreateObject(8651,1024.85253906,-1310.41992188,11.54699993,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(shbbyhswall07_lvs) (3)
CreateObject(8651,1024.79980469,-1310.01953125,11.51099968,0.00000000,341.00000000,270.24719238); //object(shbbyhswall07_lvs) (4)
CreateObject(8651,965.40002441,-1309.69995117,11.37500000,359.75659180,346.79980469,271.19006348); //object(shbbyhswall07_lvs) (7)
CreateObject(11388,1007.69921875,-1287.69921875,19.10000038,0.00000000,0.00000000,269.49462891); //object(hubintroof_sfse) (1)
CreateObject(11390,1007.70379639,-1287.67285156,16.75999832,0.00000000,0.00000000,269.74731445); //object(hubgirders_sfse) (1)
CreateObject(11391,999.69000244,-1279.59997559,13.45999813,0.00000000,0.00000000,269.75000000); //object(hubprops6_sfse) (1)
CreateObject(11392,1006.59960938,-1281.69921875,12.39999962,0.00000000,0.00000000,243.74816895); //object(hubfloorstains_sfse) (1)
CreateObject(2893,1018.81005859,-1279.19946289,13.48999977,343.50000000,0.00000000,0.00000000); //object(kmb_ramp) (3)
CreateObject(2893,1018.81005859,-1284.99987793,13.49199963,7.99853516,0.00000000,0.00000000); //object(kmb_ramp) (4)
CreateObject(2893,1020.64276123,-1279.19921875,13.48999977,343.49853516,0.00000000,0.00000000); //object(kmb_ramp) (6)
CreateObject(2893,1020.64276123,-1284.99902344,13.49199963,7.99804688,0.00000000,0.00000000); //object(kmb_ramp) (7)
CreateObject(2893,1012.26025391,-1279.19921875,13.48999977,343.49853516,0.00000000,0.00000000); //object(kmb_ramp) (9)
CreateObject(2893,1012.26025391,-1284.99902344,13.49199963,7.99804688,0.00000000,0.00000000); //object(kmb_ramp) (10)
CreateObject(2893,1010.44000244,-1279.19921875,13.48999977,343.49853516,0.00000000,0.00000000); //object(kmb_ramp) (12)
CreateObject(2893,1010.44000244,-1284.99902344,13.49199963,7.99804688,0.00000000,0.00000000); //object(kmb_ramp) (13)
CreateObject(2008,999.39941406,-1294.29980469,12.39999962,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(officedesk1) (1)
CreateObject(3497,986.79998779,-1291.69995117,15.69999981,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgsxrefbballnet2) (1)
CreateObject(2204,1001.20001221,-1296.30004883,12.39999962,0.00000000,0.00000000,177.75000000); //object(med_office8_cabinet) (1)
CreateObject(14491,986.79980469,-1291.00000000,14.69999981,0.00000000,0.00000000,175.49560547); //object(iwan***er) (1)
CreateObject(2002,1002.54998779,-1292.30004883,12.39999962,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(water_coolnu) (2)
CreateObject(2099,992.39941406,-1291.39941406,12.39999962,0.00000000,0.00000000,87.24792480); //object(med_hi_fi_1) (1)
CreateObject(2232,992.29998779,-1287.59997559,13.00000000,0.00000000,0.00000000,121.00000000); //object(med_speaker_4) (1)
CreateObject(2596,992.70001221,-1295.90002441,15.00000000,16.25000000,0.00000000,149.99993896); //object(cj_***_tv) (1)
CreateObject(2816,994.70001221,-1292.00000000,12.84999943,0.00000000,0.00000000,256.00000000); //object(gb_bedmags01) (1)
CreateObject(2828,999.29998779,-1294.00000000,13.19999981,0.00000000,0.00000000,174.50000000); //object(gb_ornament02) (1)
CreateObject(2798,1012.90002441,-1282.80004883,12.38599968,271.00018311,89.99114990,89.99114990); //object(cj_ex_pedals) (2)
CreateObject(1097,1014.20001221,-1283.00000000,12.81999969,0.00000000,0.00000000,312.00000000); //object(wheel_gn4) (1)
CreateObject(3077,1004.79998779,-1296.30004883,12.30000019,0.00000000,0.00000000,179.25000000); //object(nf_blackboard) (1)
CreateObject(1032,1005.70001221,-1296.90002441,15.10000038,60.23471069,357.98535156,179.99914551); //object(rf_a_s) (1)
CreateObject(1033,1004.01995850,-1296.90002441,15.12000179,60.23471069,357.98535156,180.99914551); //object(rf_c_s) (1)
CreateObject(3087,1004.70001221,-1296.33496094,12.89999962,0.00000000,0.00000000,359.25000000); //object(nf_list_2) (1)
CreateObject(2484,1000.90026855,-1296.01000977,14.86999989,0.00000000,0.00000000,182.00000000); //object(model_yaught) (1)
CreateObject(2254,1004.79998779,-1296.30004883,16.20000076,0.00000000,0.00000000,179.25000000); //object(frame_clip_1) (1)
CreateObject(2254,1004.79980469,-1296.27673340,16.20000076,0.00000000,0.00000000,179.24743652); //object(frame_clip_1) (2)
CreateObject(2465,1006.09997559,-1279.19995117,13.69999981,0.00000000,0.00000000,20.75000000); //object(model_box2) (1)
CreateObject(1776,1005.29998779,-1302.80004883,13.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_candyvendor) (1)
CreateObject(970,997.59997559,-1308.90002441,12.80000019,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(fencesmallb) (1)
CreateObject(970,997.59997559,-1309.50000000,12.80000019,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(fencesmallb) (2)
CreateObject(1671,1000.00000000,-1295.30004883,12.80000019,0.00000000,0.00000000,181.25000000); //object(swivelchair_a) (1)
CreateObject(2636,999.19921875,-1293.50000000,13.00000000,0.00000000,0.00000000,179.99450684); //object(cj_pizza_chair) (1)
CreateObject(11416,1011.29998779,-1297.00000000,14.49999619,0.00000000,0.00000000,88.99475098); //object(hbgdsfs) (1)
CreateObject(11416,1019.73925781,-1295.29980469,16.45999908,0.00000000,89.49993896,88.99475098); //object(hbgdsfs) (2)
CreateObject(3458,954.29998779,-1289.92993164,11.55900002,13.13342285,357.44445801,90.29766846); //object(vgncarshade1) (2)
CreateObject(11359,991.61529541,-1283.11962891,14.45999622,0.00000000,0.00000000,269.75000000); //object(oldgrgedoor3_sfse) (1)
CreateObject(3458,980.59997559,-1271.40002441,12.60000038,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgncarshade1) (2)
CreateObject(3458,985.59997559,-1266.35998535,12.51959991,357.25000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgncarshade1) (2)

 

[Map] N20GARAGE VII (textured)

[Map] N20GARAGE VII (textured)

 

 


.map
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5945, 988.2734, -1289.6328, 15.3750, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 6003, 954.6875, -1305.7734, 30.1406, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1266, 952.6406, -1293.7578, 19.2500, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1266, 996.7109, -1295.4766, 20.2500, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1261, 953.4922, -1232.5703, 24.1328, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1261, 1038.5547, -1300.3984, 24.1328, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5818, 954.6875, -1305.7734, 30.1406, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1267, 1038.5547, -1300.3984, 24.1328, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1260, 996.7109, -1295.4766, 20.2500, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1260, 952.6406, -1293.7578, 19.2500, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5784, 988.2734, -1289.6328, 15.3750, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5820, 1010.8828, -1270.2656, 18.6250, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1267, 953.4922, -1232.5703, 24.1328, 0.25);

CreateObject(11389,1007.69921875,-1287.69921875,15.50000000,0.00000000,0.00000000,269.74731445); //object(hubinterior_sfs) (1)
CreateObject(3458,972.59960938,-1271.39941406,12.64119911,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgncarshade1) (2)
CreateObject(3458,972.59997559,-1275.03881836,12.63999939,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgncarshade1) (3)
CreateObject(3458,1013.00000000,-1271.39941406,12.64119911,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgncarshade1) (4)
CreateObject(3458,1011.53997803,-1276.00000000,12.63899899,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgncarshade1) (5)
CreateObject(8645,982.70001221,-1277.80004883,13.10000038,0.00000000,0.00000000,180.00000000); //object(shbbyhswall01_lvs) (1)
CreateObject(8645,982.70001221,-1277.80004883,14.10000038,0.00000000,0.00000000,179.99450684); //object(shbbyhswall01_lvs) (2)
CreateObject(14416,971.09997559,-1280.19995117,10.89999962,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(carter-stairs07) (1)
CreateObject(8645,973.43298340,-1291.00000000,7.09299994,0.00000000,28.25003052,270.74450684); //object(shbbyhswall01_lvs) (3)
CreateObject(8645,973.40002441,-1291.00000000,6.30000019,0.00000000,28.25006104,270.74450684); //object(shbbyhswall01_lvs) (4)
CreateObject(8645,1023.99536133,-1295.36462402,13.19999981,0.00000000,0.00000000,89.99453735); //object(shbbyhswall01_lvs) (5)
CreateObject(8645,995.19921875,-1310.29980469,13.10000038,0.00000000,0.00000000,359.98901367); //object(shbbyhswall01_lvs) (7)
CreateObject(3465,998.29998779,-1309.19995117,13.89999962,0.00000000,0.00000000,270.25000000); //object(vegspetrolpump) (1)
CreateObject(3465,996.90026855,-1309.19995117,13.89999962,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(vegspetrolpump) (2)
CreateObject(8651,965.40026855,-1310.08740234,11.38300037,0.00000000,0.00000000,270.25000000); //object(shbbyhswall07_lvs) (1)
CreateObject(6057,967.00000000,-1288.90002441,7.93400002,0.00000000,0.00000000,89.75000000); //object(wdpanelhs09_law) (2)
CreateObject(6057,974.29986572,-1288.67980957,7.40000010,9.25000000,0.00000000,89.74731445); //object(wdpanelhs09_law) (3)
CreateObject(8651,1024.85253906,-1310.41992188,11.54699993,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(shbbyhswall07_lvs) (3)
CreateObject(8651,1024.79980469,-1310.01953125,11.51099968,0.00000000,341.00000000,270.24719238); //object(shbbyhswall07_lvs) (4)
CreateObject(8651,965.40002441,-1309.69995117,11.37500000,359.75659180,346.79980469,271.19006348); //object(shbbyhswall07_lvs) (7)
CreateObject(11388,1007.69921875,-1287.69921875,19.10000038,0.00000000,0.00000000,269.49462891); //object(hubintroof_sfse) (1)
CreateObject(11390,1007.70379639,-1287.67285156,16.75999832,0.00000000,0.00000000,269.74731445); //object(hubgirders_sfse) (1)
CreateObject(11391,999.69000244,-1279.59997559,13.45999813,0.00000000,0.00000000,269.75000000); //object(hubprops6_sfse) (1)
CreateObject(11392,1006.59960938,-1281.69921875,12.39999962,0.00000000,0.00000000,243.74816895); //object(hubfloorstains_sfse) (1)
CreateObject(2893,1018.81005859,-1279.19946289,13.48999977,343.50000000,0.00000000,0.00000000); //object(kmb_ramp) (3)
CreateObject(2893,1018.81005859,-1284.99987793,13.49199963,7.99853516,0.00000000,0.00000000); //object(kmb_ramp) (4)
CreateObject(2893,1020.64276123,-1279.19921875,13.48999977,343.49853516,0.00000000,0.00000000); //object(kmb_ramp) (6)
CreateObject(2893,1020.64276123,-1284.99902344,13.49199963,7.99804688,0.00000000,0.00000000); //object(kmb_ramp) (7)
CreateObject(2893,1012.26025391,-1279.19921875,13.48999977,343.49853516,0.00000000,0.00000000); //object(kmb_ramp) (9)
CreateObject(2893,1012.26025391,-1284.99902344,13.49199963,7.99804688,0.00000000,0.00000000); //object(kmb_ramp) (10)
CreateObject(2893,1010.44000244,-1279.19921875,13.48999977,343.49853516,0.00000000,0.00000000); //object(kmb_ramp) (12)
CreateObject(2893,1010.44000244,-1284.99902344,13.49199963,7.99804688,0.00000000,0.00000000); //object(kmb_ramp) (13)
CreateObject(2008,999.39941406,-1294.29980469,12.39999962,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(officedesk1) (1)
CreateObject(3497,986.79998779,-1291.69995117,15.69999981,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgsxrefbballnet2) (1)
CreateObject(2204,1001.20001221,-1296.30004883,12.39999962,0.00000000,0.00000000,177.75000000); //object(med_office8_cabinet) (1)
CreateObject(14491,986.79980469,-1291.00000000,14.69999981,0.00000000,0.00000000,175.49560547); //object(iwan***er) (1)
CreateObject(2002,1002.54998779,-1292.30004883,12.39999962,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(water_coolnu) (2)
CreateObject(2099,992.39941406,-1291.39941406,12.39999962,0.00000000,0.00000000,87.24792480); //object(med_hi_fi_1) (1)
CreateObject(2232,992.29998779,-1287.59997559,13.00000000,0.00000000,0.00000000,121.00000000); //object(med_speaker_4) (1)
CreateObject(2596,992.70001221,-1295.90002441,15.00000000,16.25000000,0.00000000,149.99993896); //object(cj_***_tv) (1)
CreateObject(2816,994.70001221,-1292.00000000,12.84999943,0.00000000,0.00000000,256.00000000); //object(gb_bedmags01) (1)
CreateObject(2828,999.29998779,-1294.00000000,13.19999981,0.00000000,0.00000000,174.50000000); //object(gb_ornament02) (1)
CreateObject(2798,1012.90002441,-1282.80004883,12.38599968,271.00018311,89.99114990,89.99114990); //object(cj_ex_pedals) (2)
CreateObject(1097,1014.20001221,-1283.00000000,12.81999969,0.00000000,0.00000000,312.00000000); //object(wheel_gn4) (1)
CreateObject(3077,1004.79998779,-1296.30004883,12.30000019,0.00000000,0.00000000,179.25000000); //object(nf_blackboard) (1)
CreateObject(1032,1005.70001221,-1296.90002441,15.10000038,60.23471069,357.98535156,179.99914551); //object(rf_a_s) (1)
CreateObject(1033,1004.01995850,-1296.90002441,15.12000179,60.23471069,357.98535156,180.99914551); //object(rf_c_s) (1)
CreateObject(3087,1004.70001221,-1296.33496094,12.89999962,0.00000000,0.00000000,359.25000000); //object(nf_list_2) (1)
CreateObject(2484,1000.90026855,-1296.01000977,14.86999989,0.00000000,0.00000000,182.00000000); //object(model_yaught) (1)
CreateObject(2254,1004.79998779,-1296.30004883,16.20000076,0.00000000,0.00000000,179.25000000); //object(frame_clip_1) (1)
CreateObject(2254,1004.79980469,-1296.27673340,16.20000076,0.00000000,0.00000000,179.24743652); //object(frame_clip_1) (2)
CreateObject(2465,1006.09997559,-1279.19995117,13.69999981,0.00000000,0.00000000,20.75000000); //object(model_box2) (1)
CreateObject(1776,1005.29998779,-1302.80004883,13.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_candyvendor) (1)
CreateObject(970,997.59997559,-1308.90002441,12.80000019,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(fencesmallb) (1)
CreateObject(970,997.59997559,-1309.50000000,12.80000019,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(fencesmallb) (2)
CreateObject(1671,1000.00000000,-1295.30004883,12.80000019,0.00000000,0.00000000,181.25000000); //object(swivelchair_a) (1)
CreateObject(2636,999.19921875,-1293.50000000,13.00000000,0.00000000,0.00000000,179.99450684); //object(cj_pizza_chair) (1)
CreateObject(11416,1011.29998779,-1297.00000000,14.49999619,0.00000000,0.00000000,88.99475098); //object(hbgdsfs) (1)
CreateObject(11416,1019.73925781,-1295.29980469,16.45999908,0.00000000,89.49993896,88.99475098); //object(hbgdsfs) (2)
CreateObject(3458,954.29998779,-1289.92993164,11.55900002,13.13342285,357.44445801,90.29766846); //object(vgncarshade1) (2)
CreateObject(11359,991.61529541,-1283.11962891,14.45999622,0.00000000,0.00000000,269.75000000); //object(oldgrgedoor3_sfse) (1)
CreateObject(3458,980.59997559,-1271.40002441,12.60000038,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgncarshade1) (2)
CreateObject(3458,985.59997559,-1266.35998535,12.51959991,357.25000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgncarshade1) (2)

public OnGameModeInit()
{

//

//n20garagetexturedesen
new tmpobjid;
{tmpobjid = CreateObject(11387,991.65136719,-1296.99121094,15.72000027,0.00000000,0.00000000,269.74182129);
SetObjectMaterial(tmpobjid, 1, 4828, “airport3_las”, “mirrwind1_LAn”, 0);
SetObjectMaterial(tmpobjid, 2, 10765, “airportgnd_sfse”, “black64”, 0);
SetObjectMaterial(tmpobjid, 3, 4550, “skyscr1_lan2”, “sl_skyscprwall1”, 0);
SetObjectMaterial(tmpobjid, 4, 10765, “airportgnd_sfse”, “black64”, 0);
SetObjectMaterial(tmpobjid, 5, 4550, “skyscr1_lan2”, “sl_skyscprwall1”, 0);
SetObjectMaterial(tmpobjid, 7, 6284, “bev_law2”, “comptdoor2”, 0);
SetObjectMaterial(tmpobjid, 8, 3434, “skullsign”, “vegasstripsign2_256”, 0);
SetObjectMaterial(tmpobjid, 9, 10765, “airportgnd_sfse”, “black64”, 0);
SetObjectMaterial(tmpobjid, 10, 3434, “skullsign”, “vegasstripsign2_256”, 0);
SetObjectMaterial(tmpobjid, 11, 4550, “skyscr1_lan2”, “sl_skyscprwall1”, 0);
SetObjectMaterial(tmpobjid, 12, 4550, “skyscr1_lan2”, “sl_skyscprwall1”, 0);
SetObjectMaterial(tmpobjid, 13, 4550, “skyscr1_lan2”, “sl_skyscprwall1”, 0);
SetObjectMaterial(tmpobjid, 14, 4573, “stolenbuild01”, “sl_dtwn2wall1”, 0);
SetObjectMaterial(tmpobjid, 15, 4573, “stolenbuild01”, “sl_dtwn2wall1”, 0);
}

new n20garage = CreateObject(19353, 997.1386, -1313.8041, 17.0006, 0.0000, 0.0000, -90.2007);
SetObjectMaterialText(n20garage, “N20 GARAGE”, 0, 140, “Arial”, 92, 1, -1, 0, 1);

new gas = CreateObject(19353, 992.6195, -1313.7916, 16.8505, 0.0000, 0.0000, -90.1545);
SetObjectMaterialText(gas, “GAS STATION”, 0, 140, “Arial”, 60, 1, -1, 0, 1);

new auto = CreateObject(19353, 1002.6461, -1313.8453, 16.8206, 0.0000, 0.0000, -90.7345);
SetObjectMaterialText(auto, “AUTO PARTS”, 0, 140, “Arial”, 60, 1, -1, 0, 1);

new ocon = CreateObject(19353, 1003.9017, -1308.2797, 17.0306, 0.0000, 0.0000, -0.3270);
SetObjectMaterialText(ocon, “Brian O’Connor”, 0, 140, “Arial”, 84, 0, -1, 0, 1);

new brem = CreateObject(19353, 1011.3051, -1297.8629, 16.8806, 0.0000, 0.0000, -90.6946);
SetObjectMaterialText(brem, “brembo”, 0, 140, “Arial”, 100, 1, -1, 0, 1);

new toyo = CreateObject(19353, 1019.8569, -1297.8990, 16.8776, 0.0000, 0.0000, -90.1876);
SetObjectMaterialText(toyo, “toyotires”, 0, 140, “Arial”, 100, 1, -1, 0, 1);

new nitro = CreateObject(19353, 1015.4777, -1297.3328, 16.9706, 0.0000, 0.0000, -90.3078);
SetObjectMaterialText(nitro, “Nitrous Express”, 0, 140, “Arial”, 78, 1, -1, 0, 1);

new mecha = CreateObject(19353, 991.3416, -1306.4503, 17.0406, 0.0000, 0.0000, 179.8712);
SetObjectMaterialText(mecha, “MECHANIC”, 0, 140, “Arial”, 100, 1, -1, 0, 1);

[Map] Los Santos Church (kilise)

[Map] Los Santos Church

Authors:Rapido Ft Suprosa
.map
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4025, 1777.8359, -1773.9063, 12.5234, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4070, 1719.7422, -1770.7813, 23.4297, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4071, 1722.5000, -1775.3984, 14.5156, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4072, 1777.4375, -1782.3047, 12.6250, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1531, 1724.7344, -1741.5000, 14.1016, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4215, 1777.5547, -1775.0391, 36.7500, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 620, 1700.8516, -1778.3984, 12.4922, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 620, 1701.3047, -1794.4297, 12.5469, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 620, 1701.1484, -1753.2266, 12.3516, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 620, 1701.2578, -1764.4844, 12.4375, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 620, 1700.8984, -1743.9844, 12.4531, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3983, 1722.5000, -1775.3984, 14.5156, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3986, 1719.7422, -1770.7813, 23.4297, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 647, 1791.1797, -1816.6328, 14.6250, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 700, 1788.5078, -1816.5703, 13.3516, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 647, 1796.9609, -1817.3906, 14.6250, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 700, 1801.8828, -1817.3047, 13.3516, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4012, 1777.4375, -1782.3047, 12.6250, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4019, 1777.8359, -1773.9063, 12.5234, 0.25);
CreateObject(9931, 1732.61951, -1774.31616, 27.97400, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(8132, 1806.30005, -1819.90002, 15.20000, 0.00000, 0.00000, 281.50000);
CreateObject(8133, 1757.11548, -1761.91589, 11.70000, 0.00000, 0.00000, 269.79999);
CreateObject(8133, 1757.28320, -1801.81104, 11.70000, 0.00000, 0.00000, 89.79700);
CreateObject(8645, 48614.10156, -7220.39990, 12.90000, 0.00000, 0.00000, 177.99001);
CreateObject(14394, 1810.55359, -1775.85632, 11.73000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(14394, 1810.55359, -1776.21912, 11.73000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1660, 1817.95508, -1783.18652, 3.71120, 30.24500, 0.28600, 89.59900);
CreateObject(14400, 1797.69995, -1820.69995, 13.10000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(8623, 1795.85571, -1820.47437, 13.10000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(870, 1786.69922, -1819.19922, 12.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(14400, 1791.89941, -1820.09961, 13.10000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(14400, 1782.19543, -1818.77686, 11.70000, 282.78900, 355.47800, 345.34000);
CreateObject(14400, 1786.24390, -1818.76672, 12.00000, 282.78799, 355.47400, 349.08899);
CreateObject(14400, 1787.29980, -1819.59961, 12.00000, 282.78299, 355.46301, 346.83301);
CreateObject(14400, 1802.50000, -1821.40002, 12.00000, 282.78799, 355.46301, 350.08301);
CreateObject(14400, 1808.50000, -1821.50000, 11.70000, 282.78299, 355.46301, 353.32599);
CreateObject(14400, 1810.90002, -1820.80005, 10.50000, 339.78699, 274.77899, 357.35300);
CreateObject(14400, 1809.00000, -1818.59961, 12.00000, 282.78299, 355.46301, 354.57800);
CreateObject(14400, 1808.69922, -1819.09961, 12.00000, 282.78299, 355.46301, 354.57300);
CreateObject(10183, 1790.39941, -1747.19922, 11.30000, 0.00000, 0.00000, 45.50000);
CreateObject(10183, 1750.09961, -1747.19922, 11.30000, 0.00000, 0.00000, 45.50000);
CreateObject(10183, 1709.69922, -1747.29980, 11.30000, 0.00000, 0.00000, 45.50000);
CreateObject(10183, 1731.59961, -1762.50000, 11.30000, 0.00000, 0.00000, 225.00000);
CreateObject(14400, 1802.93787, -1818.77234, 12.00000, 282.78299, 355.46301, 354.57300);
CreateObject(14400, 1798.00000, -1819.40002, 12.00000, 282.78299, 355.46301, 351.07300);
CreateObject(19461, 1806.85156, -1742.36279, 12.40207, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19461, 1797.27148, -1742.36279, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19461, 1787.69080, -1742.36279, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19461, 1758.83203, -1742.36279, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19461, 1768.44458, -1742.36279, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19461, 1778.04199, -1742.36279, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19461, 1749.25024, -1742.36279, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19461, 1739.65613, -1742.36279, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19461, 1730.10583, -1742.36279, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19461, 1720.51709, -1742.36279, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19461, 1710.90710, -1742.36279, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19461, 1704.33301, -1742.35681, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19461, 1699.60852, -1747.25952, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19461, 1699.60852, -1756.87390, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19461, 1699.60852, -1766.48828, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19461, 1699.60852, -1776.09021, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19461, 1699.60852, -1785.69067, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19461, 1699.60852, -1795.27393, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19461, 1699.60254, -1797.56689, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19461, 1704.50171, -1802.29309, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19461, 1714.12463, -1802.29309, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19461, 1715.36279, -1802.29907, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19461, 1724.75671, -1803.61206, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 74.10537);
CreateObject(19461, 1734.00171, -1806.19885, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 74.61550);
CreateObject(19461, 1742.74487, -1808.50159, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 75.93760);
CreateObject(19461, 1752.06104, -1810.93677, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 74.71850);
CreateObject(19461, 1761.33691, -1813.47595, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 74.71850);
CreateObject(19461, 1770.59985, -1816.00574, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 74.71850);
CreateObject(19461, 1772.28003, -1816.46887, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 74.71850);
CreateObject(19461, 1781.69666, -1817.76599, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 269.52286);
CreateObject(19461, 1791.31775, -1817.84888, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 269.52289);
CreateObject(19461, 1800.94165, -1817.89355, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 269.92899);
CreateObject(19461, 1806.93152, -1817.90564, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 269.92899);
CreateObject(19461, 1811.65820, -1813.03589, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19461, 1811.65820, -1803.43445, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19378, 1808.81262, -1822.75232, 12.24900, 0.00000, 90.00000, 0.00000);
CreateObject(19378, 1798.36035, -1822.73425, 12.24900, 0.00000, 90.00000, 0.00000);
CreateObject(19378, 1787.93518, -1822.71228, 12.24900, 0.00000, 90.00000, 0.00000);
CreateObject(19461, 1811.65820, -1793.85034, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19461, 1811.66418, -1790.73816, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19461, 1811.57422, -1767.01587, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19369, 1809.98108, -1786.01392, 11.27350, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19369, 1807.35071, -1786.00793, 11.27350, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19369, 1810.06726, -1780.67407, 11.27350, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19369, 1807.47986, -1780.68005, 11.27350, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19369, 1810.06726, -1780.27393, 11.27350, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19369, 1810.06726, -1780.41455, 11.27350, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19369, 1810.06726, -1780.53479, 11.27350, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19369, 1810.06726, -1771.92004, 11.27350, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(19461, 1811.57422, -1757.40247, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19461, 1811.57422, -1747.83057, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19461, 1811.58020, -1747.17993, 12.40210, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(645, 1703.74487, -1762.24719, 10.83294, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(645, 1703.74487, -1786.06323, 10.83290, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1278, 1717.02051, -1756.52161, 8.17891, 0.00000, 0.00000, 190.00000);
CreateObject(1278, 1754.83521, -1758.83179, 8.17890, 0.00000, 0.00000, 190.00000);
CreateObject(620, 1723.81580, -1756.32397, 9.82236, 0.00000, 0.00000, 359.38477);
CreateObject(620, 1711.87781, -1756.32397, 9.82240, 0.00000, 0.00000, 359.38480);
CreateObject(700, 1757.42993, -1802.50305, 11.53375, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(700, 1760.53003, -1762.23547, 11.53380, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(6068, 1769.21497, -1803.52966, 13.66706, 0.00000, 0.00000, 89.76196);
CreateObject(12959, 1800.69995, -1812.50000, 11.10000, 0.00000, 0.00000, 179.75000);
CreateObject(14400, 1802.97900, -1818.67786, 12.00000, 282.78299, 355.46301, 354.57300);
CreateObject(14400, 1798.00000, -1819.40002, 12.00000, 282.78299, 355.46301, 351.07300);
CreateObject(1211, 1755.59998, -1774.35010, 32.70000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1211, 1755.59961, -1774.34961, 33.43000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1211, 1755.59998, -1774.80005, 33.60000, 88.75000, 180.00000, 180.00000);
CreateObject(1211, 1755.59998, -1773.90002, 33.60000, 88.74800, 179.99500, 359.24500);
CreateObject(1211, 1755.59961, -1774.34961, 34.20000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(6965, 1784.11169, -1775.16833, 14.74937, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(6964, 1784.20374, -1775.18237, 10.21082, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(6964, 1784.20374, -1775.18237, 10.80504, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 1788.80005, -1807.19995, 12.10000, 0.00000, 0.00000, 180.25000);
CreateObject(1364, 1810.00000, -1790.50000, 12.10000, 0.00000, 0.00000, 269.74701);
CreateObject(1364, 1810.00000, -1798.69995, 12.10000, 0.00000, 0.00000, 269.99200);
CreateObject(1364, 1780.11804, -1816.42932, 12.10000, 0.00000, 0.00000, 180.16977);
CreateObject(1364, 1810.00000, -1767.11072, 12.10000, 0.00000, 0.00000, 269.74701);
CreateObject(1364, 1749.98889, -1785.95740, 12.10000, 0.00000, 0.00000, 269.74701);
CreateObject(1364, 1728.66553, -1785.95740, 12.10000, 0.00000, 0.00000, 89.91910);
CreateObject(1364, 1739.49158, -1783.46680, 12.10000, 0.00000, 0.00000, 359.37494);
CreateObject(1364, 1810.00000, -1758.68274, 12.10000, 0.00000, 0.00000, 269.74701);
CreateObject(803, 1710.96179, -1755.78577, 12.19583, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(803, 1723.31897, -1755.85474, 12.19583, 0.00000, 0.00000, 8.48778);
CreateObject(803, 1757.57727, -1803.05652, 12.30254, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(803, 1569.07129, -1845.47217, 12.30254, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(803, 1728.73914, -1800.93372, 12.30254, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(803, 1745.26721, -1801.91199, 12.30254, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(803, 1703.96875, -1762.56873, 12.30254, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(803, 1703.96301, -1786.02808, 12.30254, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(700, 1760.41174, -1786.33215, 11.53375, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(700, 1745.46997, -1801.48853, 11.53375, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(700, 1728.69080, -1799.78064, 11.53375, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(803, 1768.75232, -1802.24048, 12.30254, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(700, 1768.57068, -1801.84937, 11.53375, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(803, 1734.77173, -1792.56018, 12.30254, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(700, 1735.04553, -1791.96350, 11.53375, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(803, 1744.59070, -1792.37854, 12.30254, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(700, 1744.73425, -1791.98340, 11.53375, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1810.54639, -1770.77942, 11.63852, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1810.36646, -1753.07263, 11.63852, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1754.69592, -1759.86511, 11.63852, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1717.09290, -1756.10571, 11.63852, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1703.54810, -1775.15820, 11.63852, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1750.72815, -1782.68677, 11.63852, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1810.72754, -1802.93774, 11.63852, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1727.38220, -1782.76880, 11.63852, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1754.84290, -1788.72791, 11.63852, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1771.45532, -1807.29150, 11.63852, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1786.79187, -1807.88525, 11.63852, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1809.72253, -1780.56348, 13.31026, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1810.69788, -1787.09033, 11.63852, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1789.78235, -1774.28418, 11.63852, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1784.09460, -1779.92480, 11.63852, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1778.22717, -1775.75342, 11.63852, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1783.62756, -1769.11816, 11.63852, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1779.78845, -1771.58325, 11.63852, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1780.58508, -1779.07153, 11.63852, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1788.61926, -1777.92151, 11.63852, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1788.04224, -1770.46008, 11.63852, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1754.71692, -1783.09949, 12.87313, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1754.00000, 5836.00000, -1765.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19121, 1754.83350, -1765.41699, 12.87313, 0.00000, 0.00000, 0.00000);

[Map] 69Pier’n Santos (İskele)

[Map] 69Pier’n Santos (İskele)


.map
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 6463, 389.7734, -2028.4688, 19.8047, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 6464, 379.0625, -2065.0234, 11.7969, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 6465, 368.0547, -2028.2422, 8.7344, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3751, 389.8750, -2028.5000, 32.2266, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3751, 389.8750, -2021.6406, 29.9297, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3751, 389.8750, -2017.4531, 24.0313, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3751, 389.8750, -2017.4297, 16.8516, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3751, 389.8750, -2021.6328, 10.9844, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3751, 389.8750, -2028.5156, 8.7813, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3751, 389.8750, -2035.3984, 10.9453, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3751, 389.8750, -2039.6406, 16.8438, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3751, 389.8750, -2039.6563, 24.1094, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3751, 389.8750, -2035.3828, 29.9531, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 6462, 368.0547, -2028.2422, 8.7344, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 6466, 374.6953, -2054.8828, 8.7031, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1280, 378.4609, -2012.9297, 7.2109, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 6283, 379.0625, -2065.0234, 11.7969, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1215, 379.5938, -2042.4922, 7.3750, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1215, 379.5938, -2030.3359, 7.3750, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1215, 379.5938, -2016.7500, 7.3750, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3752, 389.8750, -2039.6406, 16.8438, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3752, 389.8750, -2039.6563, 24.1094, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 6298, 389.7734, -2028.4688, 19.8047, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 6461, 389.7734, -2028.5000, 20.1094, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3752, 389.8750, -2028.5000, 32.2266, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3752, 389.8750, -2021.6406, 29.9297, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3752, 389.8750, -2017.4531, 24.0313, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3752, 389.8750, -2017.4297, 16.8516, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3752, 389.8750, -2021.6328, 10.9844, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3752, 389.8750, -2028.5156, 8.7813, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3752, 389.8750, -2035.3984, 10.9453, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3752, 389.8750, -2035.3828, 29.9531, 0.25);
CreateObject(9904, 359.00000, -2106.00000, 12.50000, 0.00000, 0.00000, 224.74699);
CreateObject(10309, 379.39993, -2112.92896, 8.20000, 0.00000, 0.00000, 224.75000);
CreateObject(9903, 399.60001, -2109.39990, 13.50000, 0.00000, 0.00000, 224.75000);
CreateObject(6300, 379.53320, -2092.29980, -1.24000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(6300, 379.53320, -2134.79980, -1.25000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 409.95599, -2059.80005, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 409.95508, -2085.39893, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 409.95508, -2111.00000, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 409.95508, -2136.60010, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 409.95508, -2160.60010, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 349.17001, -2059.79980, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 349.17001, -2085.39844, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 349.17001, -2111.00000, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 349.17001, -2136.59961, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 349.17001, -2160.59961, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 361.95999, -2173.39990, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(982, 387.57001, -2173.39941, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(982, 397.18002, -2173.39941, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 406.75299, -2047.00000, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 401.95999, -2047.00000, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 352.36450, -2047.00000, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 357.10001, -2047.00000, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(982, 398.79999, -2034.19995, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 360.29999, -2043.78003, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 360.29999, -2040.57996, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 357.10068, -2037.40662, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 355.50000, -2037.40625, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 352.29999, -2034.19995, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 352.29987, -2027.79053, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 355.50000, -2024.59998, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 357.10059, -2024.59998, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(984, 392.41000, -2013.00000, 7.46000, 0.00000, 0.00000, 86.25000);
CreateObject(983, 398.79999, -2018.19995, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 398.79999, -2016.59998, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 383.10001, -2012.69995, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 91.25000);
CreateObject(983, 360.32877, -2021.43005, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 360.43280, -2015.02405, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 358.00000);
CreateObject(17070, 387.70001, -2031.90002, 6.84000, 0.00000, 0.00000, 93.25000);
CreateObject(1536, 400.57001, -2063.62012, 6.50000, 0.00000, 0.00000, 317.00000);
CreateObject(1536, 400.39999, -2063.50000, 6.50000, 0.00000, 0.00000, 315.00000);
CreateObject(1364, 353.00000, -2149.60010, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 367.39999, -2152.50000, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 395.50000, -2156.30005, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 311.75000);
CreateObject(1361, 375.50000, -2129.60010, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 377.39999, -2142.60010, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 376.29999, -2103.69995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 379.00000, -2075.19995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 394.70001, -2062.30005, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 179.75000);
CreateObject(1364, 358.39999, -2062.00000, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 179.74699);
CreateObject(1364, 353.00000, -2075.50000, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 268.49701);
CreateObject(1364, 349.89999, -2056.00000, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 89.49700);
CreateObject(1364, 387.00000, -2152.39990, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1360, 376.70001, -2152.60010, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 271.00000);
CreateObject(1360, 372.10001, -2047.69995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(1360, 367.50000, -2047.69995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(643, 356.70001, -2056.89990, 7.30000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(643, 360.60001, -2053.30005, 7.30000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(643, 363.60001, -2056.89990, 7.30000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1281, 359.50000, -2028.19995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 265.75000);
CreateObject(1281, 359.10001, -2033.69995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 269.25000);
CreateObject(1432, 400.79999, -2049.50000, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1432, 406.79999, -2049.89990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 94.00000);
CreateObject(1432, 403.50000, -2053.39990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 76.00000);
CreateObject(1432, 407.10001, -2056.10010, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1432, 400.70001, -2057.10010, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1432, 407.20001, -2060.89990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(643, 353.70001, -2052.60010, 7.30000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 407.29999, -2163.50000, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 403.50000, -2165.89990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 407.39999, -2169.19995, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 403.50000, -2171.80005, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 400.00000, -2168.80005, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1360, 377.29999, -2172.69995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 90.25000);
CreateObject(1364, 364.10001, -2172.50000, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 179.74699);
CreateObject(1364, 387.10001, -2172.60010, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 179.74699);
CreateObject(1361, 350.00000, -2172.60010, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 372.39999, -2163.39990, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 409.10001, -2172.69995, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 372.50000, -2161.89990, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 179.74699);
CreateObject(1364, 381.70001, -2163.50000, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 381.70001, -2161.89941, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 179.74699);
CreateObject(1361, 409.29999, -2124.39990, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 409.20001, -2047.90002, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 350.20001, -2047.80005, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 398.00000, -2014.09998, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 398.00000, -2014.09998, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 350.20001, -2047.80005, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 350.00000, -2172.60010, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 409.20001, -2047.90002, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 406.20001, -2095.30005, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 406.20001, -2095.30005, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 409.29999, -2124.39990, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 409.10001, -2172.69995, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 384.29999, -2051.19995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 359.49701);
CreateObject(1215, 375.50000, -2129.60010, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 376.39999, -2103.69995, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 377.39999, -2142.60010, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 379.00000, -2075.19995, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1300, 390.60001, -2051.10010, 7.20000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1300, 375.79999, -2109.80005, 7.20000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1300, 377.00000, -2162.80005, 7.20000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 352.20001, -2156.89990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 352.20001, -2163.39990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 352.70001, -2170.30005, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 356.00000, -2166.60010, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 361.29999, -2169.39990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 361.00000, -2163.30005, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 360.29999, -2156.10010, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 356.89999, -2160.30005, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(9904, 359.00000, -2106.00000, 12.50000, 0.00000, 0.00000, 224.74699);
CreateObject(10309, 379.39993, -2112.92896, 8.20000, 0.00000, 0.00000, 224.75000);
CreateObject(9903, 399.60001, -2109.39990, 13.50000, 0.00000, 0.00000, 224.75000);
CreateObject(6300, 379.53320, -2092.29980, -1.24000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(6300, 379.53320, -2134.79980, -1.25000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 409.95599, -2059.80005, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 409.95508, -2085.39893, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 409.95508, -2111.00000, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 409.95508, -2136.60010, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 409.95508, -2160.60010, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 349.17001, -2059.79980, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 349.17001, -2085.39844, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 349.17001, -2111.00000, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 349.17001, -2136.59961, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 349.17001, -2160.59961, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 361.95999, -2173.39990, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(982, 387.57001, -2173.39941, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(982, 397.18002, -2173.39941, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 406.75299, -2047.00000, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 401.95999, -2047.00000, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 352.36450, -2047.00000, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 357.10001, -2047.00000, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(982, 398.79999, -2034.19995, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 360.29999, -2043.78003, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 360.29999, -2040.57996, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 357.10068, -2037.40662, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 355.50000, -2037.40625, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 352.29999, -2034.19995, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 352.29987, -2027.79053, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 355.50000, -2024.59998, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 357.10059, -2024.59998, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(984, 392.41000, -2013.00000, 7.46000, 0.00000, 0.00000, 86.25000);
CreateObject(983, 398.79999, -2018.19995, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 398.79999, -2016.59998, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 383.10001, -2012.69995, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 91.25000);
CreateObject(983, 360.32877, -2021.43005, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 360.43280, -2015.02405, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 358.00000);
CreateObject(17070, 387.70001, -2031.90002, 6.84000, 0.00000, 0.00000, 93.25000);
CreateObject(1536, 400.57001, -2063.62012, 6.50000, 0.00000, 0.00000, 317.00000);
CreateObject(1536, 400.39999, -2063.50000, 6.50000, 0.00000, 0.00000, 315.00000);
CreateObject(1364, 353.00000, -2149.60010, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 367.39999, -2152.50000, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 395.50000, -2156.30005, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 311.75000);
CreateObject(1361, 375.50000, -2129.60010, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 377.39999, -2142.60010, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 376.29999, -2103.69995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 379.00000, -2075.19995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 394.70001, -2062.30005, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 179.75000);
CreateObject(1364, 358.39999, -2062.00000, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 179.74699);
CreateObject(1364, 353.00000, -2075.50000, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 268.49701);
CreateObject(1364, 349.89999, -2056.00000, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 89.49700);
CreateObject(1364, 387.00000, -2152.39990, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1360, 376.70001, -2152.60010, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 271.00000);
CreateObject(1360, 372.10001, -2047.69995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(1360, 367.50000, -2047.69995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(643, 356.70001, -2056.89990, 7.30000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(643, 360.60001, -2053.30005, 7.30000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(643, 363.60001, -2056.89990, 7.30000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1281, 359.50000, -2028.19995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 265.75000);
CreateObject(1281, 359.10001, -2033.69995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 269.25000);
CreateObject(1432, 400.79999, -2049.50000, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1432, 406.79999, -2049.89990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 94.00000);
CreateObject(1432, 403.50000, -2053.39990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 76.00000);
CreateObject(1432, 407.10001, -2056.10010, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1432, 400.70001, -2057.10010, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1432, 407.20001, -2060.89990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(643, 353.70001, -2052.60010, 7.30000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 407.29999, -2163.50000, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 403.50000, -2165.89990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 407.39999, -2169.19995, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 403.50000, -2171.80005, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 400.00000, -2168.80005, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1360, 377.29999, -2172.69995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 90.25000);
CreateObject(1364, 364.10001, -2172.50000, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 179.74699);
CreateObject(1364, 387.10001, -2172.60010, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 179.74699);
CreateObject(1361, 350.00000, -2172.60010, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 372.39999, -2163.39990, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 409.10001, -2172.69995, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 372.50000, -2161.89990, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 179.74699);
CreateObject(1364, 381.70001, -2163.50000, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 381.70001, -2161.89941, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 179.74699);
CreateObject(1361, 409.29999, -2124.39990, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 409.20001, -2047.90002, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 350.20001, -2047.80005, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 398.00000, -2014.09998, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 398.00000, -2014.09998, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 350.20001, -2047.80005, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 350.00000, -2172.60010, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 409.20001, -2047.90002, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 406.20001, -2095.30005, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 406.20001, -2095.30005, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 409.29999, -2124.39990, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 409.10001, -2172.69995, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 384.29999, -2051.19995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 359.49701);
CreateObject(1215, 375.50000, -2129.60010, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 376.39999, -2103.69995, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 377.39999, -2142.60010, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 379.00000, -2075.19995, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1300, 390.60001, -2051.10010, 7.20000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1300, 375.79999, -2109.80005, 7.20000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1300, 377.00000, -2162.80005, 7.20000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 352.20001, -2156.89990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 352.20001, -2163.39990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 352.70001, -2170.30005, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 356.00000, -2166.60010, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 361.29999, -2169.39990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 361.00000, -2163.30005, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 360.29999, -2156.10010, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 356.89999, -2160.30005, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(9904, 359.00000, -2106.00000, 12.50000, 0.00000, 0.00000, 224.74699);
CreateObject(10309, 379.39993, -2112.92896, 8.20000, 0.00000, 0.00000, 224.75000);
CreateObject(9903, 399.60001, -2109.39990, 13.50000, 0.00000, 0.00000, 224.75000);
CreateObject(6300, 379.53320, -2092.29980, -1.24000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(6300, 379.53320, -2134.79980, -1.25000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 409.95599, -2059.80005, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 409.95508, -2085.39893, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 409.95508, -2111.00000, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 409.95508, -2136.60010, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 409.95508, -2160.60010, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 349.17001, -2059.79980, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 349.17001, -2085.39844, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 349.17001, -2111.00000, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 349.17001, -2136.59961, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 349.17001, -2160.59961, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(982, 361.95999, -2173.39990, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(982, 387.57001, -2173.39941, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(982, 397.18002, -2173.39941, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 406.75299, -2047.00000, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 401.95999, -2047.00000, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 352.36450, -2047.00000, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 357.10001, -2047.00000, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(982, 398.79999, -2034.19995, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 360.29999, -2043.78003, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 360.29999, -2040.57996, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 357.10068, -2037.40662, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 355.50000, -2037.40625, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 352.29999, -2034.19995, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 352.29987, -2027.79053, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 355.50000, -2024.59998, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(983, 357.10059, -2024.59998, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(984, 392.41000, -2013.00000, 7.46000, 0.00000, 0.00000, 86.25000);
CreateObject(983, 398.79999, -2018.19995, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 398.79999, -2016.59998, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 383.10001, -2012.69995, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 91.25000);
CreateObject(983, 360.32877, -2021.43005, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(983, 360.43280, -2015.02405, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 358.00000);
CreateObject(17070, 387.70001, -2031.90002, 6.84000, 0.00000, 0.00000, 93.25000);
CreateObject(1536, 400.57001, -2063.62012, 6.50000, 0.00000, 0.00000, 317.00000);
CreateObject(1536, 400.39999, -2063.50000, 6.50000, 0.00000, 0.00000, 315.00000);
CreateObject(1364, 353.00000, -2149.60010, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 367.39999, -2152.50000, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 395.50000, -2156.30005, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 311.75000);
CreateObject(1361, 375.50000, -2129.60010, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 377.39999, -2142.60010, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 376.29999, -2103.69995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 379.00000, -2075.19995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 394.70001, -2062.30005, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 179.75000);
CreateObject(1364, 358.39999, -2062.00000, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 179.74699);
CreateObject(1364, 353.00000, -2075.50000, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 268.49701);
CreateObject(1364, 349.89999, -2056.00000, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 89.49700);
CreateObject(1364, 387.00000, -2152.39990, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1360, 376.70001, -2152.60010, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 271.00000);
CreateObject(1360, 372.10001, -2047.69995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(1360, 367.50000, -2047.69995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateObject(643, 356.70001, -2056.89990, 7.30000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(643, 360.60001, -2053.30005, 7.30000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(643, 363.60001, -2056.89990, 7.30000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1281, 359.50000, -2028.19995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 265.75000);
CreateObject(1281, 359.10001, -2033.69995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 269.25000);
CreateObject(1432, 400.79999, -2049.50000, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1432, 406.79999, -2049.89990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 94.00000);
CreateObject(1432, 403.50000, -2053.39990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 76.00000);
CreateObject(1432, 407.10001, -2056.10010, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1432, 400.70001, -2057.10010, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1432, 407.20001, -2060.89990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(643, 353.70001, -2052.60010, 7.30000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 407.29999, -2163.50000, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 403.50000, -2165.89990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 407.39999, -2169.19995, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 403.50000, -2171.80005, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 400.00000, -2168.80005, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1360, 377.29999, -2172.69995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 90.25000);
CreateObject(1364, 364.10001, -2172.50000, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 179.74699);
CreateObject(1364, 387.10001, -2172.60010, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 179.74699);
CreateObject(1361, 350.00000, -2172.60010, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 372.39999, -2163.39990, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 409.10001, -2172.69995, 7.50000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 372.50000, -2161.89990, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 179.74699);
CreateObject(1364, 381.70001, -2163.50000, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 381.70001, -2161.89941, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 179.74699);
CreateObject(1361, 409.29999, -2124.39990, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 409.20001, -2047.90002, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 350.20001, -2047.80005, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 398.00000, -2014.09998, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 398.00000, -2014.09998, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 350.20001, -2047.80005, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 350.00000, -2172.60010, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 409.20001, -2047.90002, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 406.20001, -2095.30005, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1361, 406.20001, -2095.30005, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 409.29999, -2124.39990, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 409.10001, -2172.69995, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1364, 384.29999, -2051.19995, 7.60000, 0.00000, 0.00000, 359.49701);
CreateObject(1215, 375.50000, -2129.60010, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 376.39999, -2103.69995, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 377.39999, -2142.60010, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1215, 379.00000, -2075.19995, 7.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1300, 390.60001, -2051.10010, 7.20000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1300, 375.79999, -2109.80005, 7.20000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1300, 377.00000, -2162.80005, 7.20000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 352.20001, -2156.89990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 352.20001, -2163.39990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 352.70001, -2170.30005, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 356.00000, -2166.60010, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 361.29999, -2169.39990, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 361.00000, -2163.30005, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 360.29999, -2156.10010, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(1825, 356.89999, -2160.30005, 6.80000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);